Ministerstwo Sportu i Turystyki Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację w 2019 roku zajęć sportowych dla uczniów, ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - Dofinansowanie zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sport powszechny

Dofinansowanie zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację w 2019 roku zajęć sportowych dla uczniów, ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Listy podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadań w ramach środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2019 roku na realizację zajęć sportowych dla uczniów, ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych (na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki z 21 grudnia 2018 r.).

do góry