Ministerstwo Sportu i Turystyki Przesunięcie do dnia 23 stycznia 2019 r. terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów realizowanych w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”(zmiana dotyczy zadania nr 2 i 3) - Dofinansowanie zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sport powszechny

Dofinansowanie zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Przesunięcie do dnia 23 stycznia 2019 r. terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów realizowanych w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”(zmiana dotyczy zadania nr 2 i 3)

Przesunięcie do dnia 23 stycznia 2019 r. terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów realizowanych w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”(zmiana dotyczy zadania nr 2 i 3)

do góry