Ministerstwo Sportu i Turystyki Dla zawodników - Nagrody -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sport wyczynowy

Nagrody

Dla zawodników

Informacja dla polskich związków sportowych o zasadach rozpatrywania wniosków w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych zawodnikom za wybitne osiągnięcia sportowe.

W związku z wejściem w życie z dniem 29 listopada 2017 r. rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2135), Departament Sportu Wyczynowego w celu uporządkowania procedur związanych z przyjmowaniem wniosków w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych zawodnikom na podstawie w/w rozporządzenia informuje, co następuje.

  • Podstawą złożenia wniosku jest uzyskanie określonych wyników sportowych wymienionych w § 5 - § 8 (włącznie) niniejszego rozporządzenia.
  • Nagrody pieniężne przyznawane są wyłącznie za wyniki osiągnięte w kategorii wiekowej senior.
  • Warunkiem formalnym rozpatrzenia wniosku o przyznanie wyróżnienia lub nagrody pieniężnej zawodnikowi/czce jest złożenie pisma przewodniego (wniosku) z informacją o wybitnym osiągnieciu sportowym wraz z:

Wniosek wraz z w/w dokumentacją (załączniki) oraz z potwierdzeniem zawartych w nim danych przez pzs należy złożyć do dnia:

  • 15 listopada w przypadku wyników osiągniętych do dnia 31 października włącznie
    oraz
  • 31 stycznia roku następnego w przypadku wyników osiągniętych po 31 października (od 1 listopada do końca roku kalendarzowego).

Uwaga: Jeżeli wnioskodawca (pzs) nie złoży kompletnej dokumentacji w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Wnioski złożone po terminie wskazanym w treści niniejszego rozporządzenia pozostawia się bez rozpoznania.

Prosimy o czytelne wypełnianie wszystkich danych w wymaganej dokumentacji.

 

do góry