Ministerstwo Sportu i Turystyki Dla trenerów - Nagrody -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sport wyczynowy

Nagrody

Dla trenerów

Informacja dla polskich związków sportowych o zasadach rozpatrywania wniosków w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

W związku z wejściem w życie z dniem 29 listopada 2017 r. rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2171) oraz rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (Dz. U. poz. 2338), Departament Sportu Wyczynowego w celu uporządkowania procedur związanych z przyjmowaniem wniosków w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych trenerom prowadzącym lub uczestniczącym na podstawie w/w rozporządzenia informuje, co następuje.

 • Podstawą złożenia wniosku dla trenerów prowadzących i uczestniczących w szkoleniu jest uzyskanie określonych wyników sportowych przez zawodników uzyskujących miejsca na zawodach wymienionych w § 10 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.
 • Nagrody pieniężne przyznawane są tylko 1 raz w roku za wyniki osiągnięte w kategoriach wiekowych: senior, młodzieżowiec, junior zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 niniejszego rozporządzenia
 • W przypadku innych osób warunki określa § 12 niniejszego rozporządzenia.
 • Warunkiem formalnym rozpatrzenia wniosku o przyznanie wyróżnienia lub nagrody pieniężnej dla trenera jest złożenie pisma przewodniego (wniosku) przez polski związek sportowy wraz z:
  • dokumentem potwierdzającym uzyskany wynik przez zawodnika (drużynę, osadę, zespół, sztafetę) poświadczonym przez właściwy polski związek sportowy. Wniosek może dotyczyć jedynie trenera prowadzącego lub uczestniczącego w szkoleniu zawodników wymienionych w komunikacie zawodów (konkurencji).
  • wypełnioną tabelą (zał. nr 2.1) dla trenera uczestniczącego lub prowadzącego z informacjami o uzyskanym wyniku sportowym przez zawodnika wymienionym we wniosku.
  • oświadczeniem trenera (zał. nr 2.2) dla celów podatkowych,
  • wypełnioną tabelą (zał. nr 2.3) z informacjami o uzyskanym wyniku w celu wykonania dyplomów (wyróżnień) dla trenera w oparciu o osiągnięcia określone w § 10 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Wniosek wraz z w/w dokumentacją (załączniki) oraz z potwierdzeniem zawartych w nim danych przez pzs (dotyczy tylko nagród pieniężnych) należy złożyć do dnia:

 • 15 listopada w przypadku osiągnięć uzyskanych przed dniem 31 października danego roku.
  oraz
 • do dnia 31 stycznia następującego po roku w przypadku osiągnięć uzyskanych po dniu 30 października danego roku (od 31 października do końca roku kalendarzowego).

Uwaga: Jeżeli wnioskodawca (pzs) nie złoży kompletnej dokumentacji w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Wnioski złożone po terminie wskazanym w treści niniejszego rozporządzenia pozostawia się bez rozpoznania.

Prosimy o czytelne wypełnianie wszystkich danych w wymaganej dokumentacji.

 

do góry