Ministerstwo Sportu i Turystyki Dla pierwszego trenera - Nagrody -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sport wyczynowy

Nagrody

Dla pierwszego trenera

Informacja dla polskich związków sportowych o zasadach rozpatrywania wniosków w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu - pierwszy trener

W związku z wejściem w życie z dniem 29 listopada 2017 r. rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu z dnia 16 listopada (Dz. U. 2017 r., poz. 2171) Departament Sportu Wyczynowego w celu uporządkowania procedur związanych z przyjmowaniem wniosków w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych „pierwszym trenerom” na podstawie w/w rozporządzenia informuje, co następuje.

 • Warunkiem złożenia wniosku dla pierwszych trenerów jest spełnianie wymogów określonych w § 11 ust. 1 i 2,
 • Podstawą złożenia wniosku dla pierwszych trenerów jest uzyskanie określonych wyników sportowych przez zawodników uzyskujących miejsca na zawodach kategorii seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych wymienionych w § 11 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.
 • Nagroda pieniężna dla pierwszego trenera może być przyznana tylko raz, za wynik osiągnięty przez zawodnika zgodnie z § 11 ust. 4 niniejszego rozporządzenia.
 • Warunkiem formalnym rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej pierwszemu trenerowi/instruktorowi jest złożenie pisma przewodniego wraz z:
  • zestawieniem wnioskowanych pierwszych trenerów do nagrody (zał. nr 3.1),
  • danymi do listu gratulacyjnego – wzór dla pierwszego trenera (zał. nr 3.2)
  • oświadczeniem pierwszego trenera dla celów podatkowych (zał. nr 3.3),
  • oświadczeniem pzs o pierwszym trenerze (zał. nr 3.4),
  • oświadczeniem zawodnika o pierwszym trenerze (zał. nr 3.5).

Wniosek wraz z w/w dokumentacją (załączniki) oraz z potwierdzeniem zawartych w nim danych przez pzs (dotyczy tylko nagród pieniężnych) należy złożyć do dnia:

 • 15 listopada w przypadku osiągnięć uzyskanych przed dniem 31 października danego roku.
  oraz
 • do dnia 31 stycznia następującego po roku w przypadku osiągnięć uzyskanych po dniu 30 października danego roku (od 31 października do końca roku kalendarzowego).

Uwaga: Jeżeli wnioskodawca (pzs) nie złoży kompletnej dokumentacji w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Wnioski złożone po terminie wskazanym w treści niniejszego rozporządzenia pozostawia się bez rozpoznania.

Prosimy o czytelne wypełnianie wszystkich danych w wymaganej dokumentacji.

do góry