Ministerstwo Sportu i Turystyki Uczciwość i bezpieczeństwo w sporcie -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Uczciwość i bezpieczeństwo w sporcie

Uczciwość i bezpieczeństwo w sporcie

Ministerstwo Sportu i Turystyki koordynuje prace związane z przeciwdziałaniem negatywnych zjawisk w sporcie. Działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie negatywnych zjawisk w sporcie są nie tylko związane z koniecznością przestrzegania prawa krajowego, ale służą także realizacji obecnych bądź przyszłych zobowiązań międzynarodowych Polski. Walka z negatywnymi zjawiskami w sporcie obejmuje zwalczanie dopingu w sporcie (we współpracy z Komisją do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz Instytutem Sportu), przeciwdziałanie korupcji oraz ustawianiu zawodów sportowych, przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji w sporcie oraz przeciwdziałanie niebezpiecznemu zachowaniu kibiców piłkarskich poprzez wspieranie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych.

do góry