Ministerstwo Sportu i Turystyki Konsultacje projektów Erasmus+ Sport - Antydoping -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Antydoping

Konsultacje projektów Erasmus+ Sport

W czwartek 23.02.2017 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) przeprowadziło indywidualne konsultacje dla organizacji przygotowujących wnioski.

Celem konsultacji było zwiększenie skuteczności polskich organizacji i instytucji w zakresie ubiegania się o środki UE.

Podczas spotkań potencjalni wnioskodawcy uzyskali wsparcie dotyczące analizy priorytetów UE w obszarze sportu, współpracy partnerskiej, planowania rezultatów oraz ich upowszechniania a także budżetu i wymaganej dokumentacji.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku. Jego realizacja została zaplanowana do 2020 roku. 

Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń młodzieży. Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem.

Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie. Celem programu jest również modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Termin składania wniosków na działania sportowe w ramach programu Erasmus+ Sport mija 6 kwietnia 2017 roku.

 

Więcej informacji na temat programu Erasmus+ Sport znajduje się na stronie MSiT:

http://www.msport.gov.pl/dofinansowanie-projektow/erasmus-plus-sport

 

na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:

http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/sport/

 

oraz na stronie Agencji  Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

  • 1
  • 2
  • 3
do góry