Ministerstwo Sportu i Turystyki Minister Witold Bańka z wizytą w Berlinie - Antydoping -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Antydoping

Minister Witold Bańka z wizytą w Berlinie

W czwartek 16 lutego 2017 r. Minister Witold Bańka, na zaproszenie Pana Hansa-Georga Engelke – Sekretarza Stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RFN, gościł w Berlinie. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w podejściu do finansowania sportu wyczynowego, podkreślenie dobrej współpracy bilateralnej oraz zaprezentowanie stronie niemieckiej priorytetów polskiego rządu w obszarze walki z dopingiem.

 - Mamy podobne spojrzenie na finansowanie sportu wyczynowego. Niemcy również wspierają przede wszystkim dyscypliny „medalodajne”, ponieważ za pieniędzmi muszą iść wyniki - mówił minister Witold Bańka po spotkaniu z sekretarzem stanu Hansem-Georgem Engelke. - Łączy nas także podejście do wydatkowania środków finansowych przez związki sportowe. Ten proces powinien być znacznie bardziej efektywny - dodał.

Jednym z punktów wizyty było spotkanie z ekspertami z Departamentu Sportu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i prezentacja niemieckich rozwiązań z zakresu sportu wyczynowego. Współpraca w tym obszarze między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec jest aktywna i prowadzona w sposób długofalowy. W zakresie sportu wyczynowego warto wspomnieć o współdziałaniu narodowych komitetów olimpijskich. 16 marca 2013 r. zostało podpisane porozumienie Polskiego Komitetu Olimpijskiego z Niemiecką Olimpijską Konfederacją Sportu.

Podczas wizyty w Berlinie minister Bańka wraz z polską delegacją odwiedził Centrum Przygotowań Olimpijskich, gdzie spotkał się z dr. Harrym Bährem, Dyrektorem OSP Berlin. Był to dobry moment na wymianę doświadczeń.

- Budowanie sportu u podstaw i jego reforma to jeden z priorytetów polskiego rządu. Aktualnie wprowadzamy szereg zmian w zakresie finansowania sportu wyczynowego oraz w sposobie prowadzenia polityki upowszechniania aktywności fizycznej, dlatego możliwość wymiany dobrych praktyk z innymi państwami jest dla nas tak ważna - powiedział Witold Bańka.

Minister podkreślił, że w Polsce przygotowany został projekt odrębnej ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Dodał, że jest to próba pierwszego, kompleksowego uregulowania wszystkich zagadnień związanych ze zwalczaniem stosowania nielegalnych substancji wspomagających w sporcie w jednym akcie rangi ustawowej.

  • fot. Jessica Sperer
  • fot. Susanne Halka
  • fot. Susanne Halka
  • fot. Susanne Halka
  • fot. Susanne Halka
  • fot. Susanne Halka
do góry