Ministerstwo Sportu i Turystyki 34. Posiedzenie Stałego Komitetu T-RV - Bezpieczeństwo imprez sportowych -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Bezpieczeństwo imprez sportowych

34. Posiedzenie Stałego Komitetu T-RV

W dniach 5 – 6 czerwca br., odbyło się w Toruniu 34. Posiedzenie Stałego Komitetu Europejskiej Konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych.


Stały Komitet T-RV powstał w związku z artykułem 8 ust. 1 Europejskiej Konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, w szczególności meczów piłki nożnej, w celu monitorowania realizacji jej postanowień.

Stały Komitet składa się z przedstawicieli państw członkowskich Rady Europy. Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej raz do roku. Działanie Stałego Komitetu koncentruje się na pracach związanych ze stworzeniem takich regulacji prawnych, które zobowiążą organizatora imprezy do przedsięwzięcia maksymalnych środków bezpieczeństwa, a uczestnikowi imprezy pozwolą na bezpieczny udział w imprezie. Sprawy bezpieczeństwa podczas imprez sportowych reguluje wspomniana wcześniej Europejska Konwencja nr 120 w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej. Bezpośrednią przyczyną opracowania Konwencji były tragiczne w skutkach wydarzenia na stadionie Heysel w Brukseli w 1985 roku.

Konwencja jednoznacznie określa zadania państw – członków Rady Europy: “Państwa członkowskie Rady Europy, sygnatariusze niniejszej Konwencji, mając na uwadze cel Rady Europy, jakim jest osiągnięcie większej jedności jej członków, zdecydowane są podjąć współpracę i wspólne działania w celu zapobiegania i kontrolowania aktów przemocy i wybryków widzów w czasie imprez sportowych”.

Stały Komitet jest odpowiedzialny za śledzenie stosowania niniejszej Konwencji. Może on odbywać konsultacje, kierować rekomendacje, zalecać właściwe postępowanie, formułować wnioski dla Komitetu Ministrów Rady Europy, przedstawiać propozycje w celu zwiększenia skuteczności Konwencji, organizować spotkania grup ekspertów.

Organizatorem 34. Posiedzenie Stałego Komitetu Europejskiej Konwencji było Ministerstwo Sportu i Turystyki wspierane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Urząd Miasta Torunia. Obradom przewodniczył Paulo Valente Gomes (Przewodniczący Stałego Komitetu T-RV) z Portugalii przy wsparciu wiceprzewodniczących: Any Kosovac z Serbii oraz Joe Vanhecke z Belgii oraz Pierre Masson, przedstawiciela Rady Europy. W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Grzegorz Karpiński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Michał Zaleski, Prezydent Torunia oraz Bart Ojien przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Podczas obrad strona Polska zaprezentowała raport dotyczący wdrażania rekomendacji wskazanych po przeprowadzonej wizycie w Polsce (15 – 17 listopada 2010 roku) zespołu konsultacyjnego Stałego Komitetu. W dalszej części posiedzenia zaprezentowano również wyniki projektu wspólnego Rady Europy i UEFA w zakresie bezpieczeństwa UEFA EURO 2012TM w Polsce i na Ukrainie, który w naszym kraju był realizowany w terminie luty – kwiecień 2012 roku. Ponadto dyskutowano nad innymi zagadnieniami pozostającymi w obszarze zainteresowań Stałego Komitetu (EURO 2016 we Francji, Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 2018 roku w Rosji oraz w 2022 roku w Katarze, współpraca z innymi podmiotami).

Jednym z punktów obrad były wybory do władz Stałego Komitetu, które zostały zaplanowane ze względu na upływającą kadencję dotychczasowego kierownictwa. Nowym przewodniczącym Stałego Komitetu Europejskiej Konwencji nr 120 został Joe Vanhecke, przedstawiciel Belgii.


więcej informacji:

www.tvp.pl

www.kujawsko-pomorskie.pl

www.torun.tv

wyborcza.pl

  • MIN_SPOR_8.jpg
  • MIN_SPOR_10.jpg
  • MIN_SPOR_12.jpg
  • MIN_SPOR_13.jpg
do góry