Ministerstwo Sportu i Turystyki Nowy Program Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM - Bezpieczeństwo imprez sportowych -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Bezpieczeństwo imprez sportowych

Nowy Program Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM

9 września 2015 r. Minister Sportu i Turystyki podpisał decyzję o wprowadzeniu Programu Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM dotyczącego poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2016 – 2018.

Celem strategicznym nowego Programu jest poprawa organizacji i poziomu bezpieczeństwa imprez sportowych poprzez kontynuowanie dialogu i współpracy z kibicami. Cel osiągnięty zostanie poprzez systematyczne udzielanie wsparcia dla pozytywnych inicjatyw kibiców, pomaganie w rozwoju i profesjonalizacji stowarzyszeń kibiców oraz budowie elit środowiskowych, a także kształtowaniu postaw otwartych na dialog i bezpieczne kibicowanie.  Program ma charakter otwarty – nie wyklucza żadnej z grup kibicowskich, proponując jednocześnie pozytywną alternatywę dla wzorców przemocy. Podstawowym podmiotem organizacyjnym w Programie jest lokalny ośrodek dla kibiców.

Założenia Programu KIBICE RAZEM oparte zostały na doświadczeniach z realizacji projektu o tej samej nazwie, wdrażanego przez MSiT od 2010 r. Projekt opracowany został na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki w ramach przygotowań do przeprowadzenia turnieju finałowego UEFA EURO 2012 w Polsce przez Spółkę PL.2012. W latach 2010 – 2015 powstało 9 ośrodków lokalnych w: Warszawie, Gdyni, Gdańsku, Wrocławiu, Legnicy, Tychach, Kielcach, Zabrzu i Poznaniu. Formuła realizacji projektu (współpraca MSiT z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami kibiców i lokalnymi organizacjami pozarządowymi) okazała się skuteczna: zagwarantowała dotarcie do hermetycznej grupy kibiców piłkarskich oraz umożliwiła poprawę relacji kibiców z ich otoczeniem społecznym i nawiązanie dialogu z lokalnymi organizacjami (szkołami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami kibiców niepełnosprawnych, klubami sportowymi, szkołami), instytucjami (w tym urzędami miast, urzędami marszałkowskimi i wojewódzkimi) oraz mediami. Projekt odniósł sukces: kilkanaście nowych stowarzyszeń kibiców i jednostek samorządu terytorialnego wyraża chęć partycypowania w projekcie.

Zapraszamy do zapoznania się z Programem KIBICE RAZEM!

do góry