Ministerstwo Sportu i Turystyki Polska podpisała Konwencję Rady Europy w sprawie bezpieczeństwa imprez sportowych - Bezpieczeństwo imprez sportowych -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Bezpieczeństwo imprez sportowych

Polska podpisała Konwencję Rady Europy w sprawie bezpieczeństwa imprez sportowych

Konwencja ma zastąpić docelowo Europejską Konwencję w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzoną w Strasburgu w 1985 r. i ratyfikowaną przez Polskę w 1995 r., która wraz z upływem czasu stała się, w dużej części, nieaktualna i niezgodna z obecnymi europejskimi doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Nowa Konwencja w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych wprowadza m.in. następujące zmiany:

  • koncepcję zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem zamiast separacji ról podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
  • odejście od postrzegania incydentów na stadionach jako przejawu szerszego problemu społeczno-ekonomicznego na rzecz uznania, że przemoc jest spontaniczną reakcją na bieżące wydarzenia,
  • podkreślenie wagi właściwej obsługi widza jako czynnika przeciwdziałającego agresji,
  • zaakcentowanie działań, które mają na celu szacowanie ryzyka i podejmowanie środków prewencyjnych zamiast bezpośredniej interwencji na stadionie, która może powodować eskalację przemocy,
  • podkreślenie znaczenia udziału w imprezie sportowej odpowiednio wyszkolonej służby porządkowej i informacyjnej,
  • podkreślenie znaczenie dialogu i współpracy z kibicami,
  • podkreślenie roli, jaką sport może odgrywać w promowaniu podstawowych wartości Rady Europy, takich jak spójność społeczna, tolerancja czy walka z dyskryminacją.

Podpisując Konwencję delegacja polska złożyła zastrzeżenie do jej treści, które powoduje, że nasz kraj nie zostanie związany przepisami art. 5 ust. 2 Konwencji dotyczącymi systemu certyfikacji (licencji) obiektów sportowych. Do wejścia w życie Konwencji w stosunku do Polski wymagana jest jej ratyfikacja za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

  • 15288458_1804975983111080_8231911814841891789_o.jpg
  • 15250886_1804975976444414_1446294533753788051_o.jpg
do góry