Ministerstwo Sportu i Turystyki Przeciwdziałanie korupcji w sporcie -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Przeciwdziałanie korupcji w sporcie

Przeciwdziałanie korupcji w sporcie

Korupcja w sporcie, a w szczególności manipulowanie zawodami sportowymi, to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla współczesnego sportu. Narusza fundamentalne wartości promowane przez sport, takie jak uczciwość, zasada fair play, czy poszanowanie innych uczestników współzawodnictwa. Manipulowanie zawodami sportowymi to forma sportowego oszustwa, która prowadzi do wypaczenia idei nieprzewidywalności zawodów sportowych.

Ustawianie zawodów sportowych przybiera współcześnie charakter bardzo dobrze zorganizowanego przestępczego procederu, gdzie często wpływ na wynik czy przebieg zawodów nie jest celem samym w sobie, a sposobem na osiągnięcie dochodu, czy wypranie „brudnych pieniędzy” dzięki zakładom bukmacherskim.

Zagadnienie korupcji w sporcie, ze szczególnym uwzględnieniem ustawiania zawodów sportowych, było najważniejszym priorytetem polskiej Prezydencji w Radzie UE w II poł. 2011 r., zakończonej m.in. konkluzjami nt. ustawiania wyników zawodów sportowych, czyli pierwszym dokumentem na poziomie unijnym podejmującym tego rodzaju tematykę.

Poza działaniami o charakterze operacyjno-rozpoznawczym i dochodzeniowo-śledczym,  kluczową rolę w zwalczaniu korupcji w sporcie odgrywają działania edukacyjne, a także współpraca i wymiana informacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, w tym organami ścigania, administracją publiczną, ruchem sportowym.

Właśnie w ramach takich działań edukacyjnych Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło w 2013 r. realizację kilku inicjatyw szkoleniowych, które w 2015 r. doczekały się usystematyzowanej formy programu Ministra Sportu i Turystyki na lata 2015-2020 pt. „Nie bądź pionkiem w grze!”, zakładającego organizację szkoleń i zajęć edukacyjnych adresowanych do różnych środowisk sportowych, w tym młodych zawodników, trenerów czy sędziów.

Co warte podkreślenia, działania w zakresie zapobiegania korupcji w sporcie, w tym w szczególności projekty edukacyjne, zostały uwzględnione w tworzonych rządowych i resortowych dokumentach strategicznych, w tym ramach kierunku interwencji 2.2.3. Zwalczanie korupcji w sporcie oraz ustawiania zawodów sportowych Programu Rozwoju Sportu do roku 2020 oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.

do góry