Ministerstwo Sportu i Turystyki Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Dofinansowanie projektów -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Współpraca międzynarodowa

Dofinansowanie projektów

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki jest międzynarodową organizacją z siedzibą w Bratysławie założoną przez rządy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) tj. Czech, Węgier, Słowacji i Polski w 2000 roku.

Celem funduszu jest inspirowanie i promowanie rozwoju współpracy między obywatelami i instytucjami w regionie, jak również między członkami V4 i innymi krajami, zwłaszcza z regionu Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego.

Fundusz realizuje swoje programy udzielając pomocy w formie grantów, stypendiów, a także wpierając wymianę obywateli.

Dotacje udzielane są na projekty z dziedziny kultury, nauki, turystyki oraz innych obszarów  określonych w zaproszeniach do składania wniosków publikowanych na stronie internetowej Funduszu.

O wsparcie ubiegać się mogą osoby fizyczne lub prawne, z wyjątkiem organizacji i instytucji administracji centralnej. Preferowane są projekty realizowane przez organizacje non-profit oraz instytucje publiczne (np. szkoły i uniwersytety, instytuty badawcze).

Budżet funduszu składa się z równych składek rządów V4, jak również wsparcia rządów i organizacji z Kanady, Niemiec, Holandii, Korei Południowej, Szwecji, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych.

Szczegółowe informacje na temat programów dofinansowywanych z Funduszu znajdują się na stronie internetowej Funduszu pod adresem visegradfund.org

do góry