Ministerstwo Sportu i Turystyki Zachęcamy do udziału w Konkursie #BeInclusive EU Sport Awards! - Dofinansowanie projektów -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Współpraca międzynarodowa

Dofinansowanie projektów

Zachęcamy do udziału w Konkursie #BeInclusive EU Sport Awards!

W terminie 2 maja – 23 lipca 2019 r. każda instytucja i organizacja, która z sukcesem wdraża lub wdrożyła projekt wspierający integrację społeczną poprzez sport może zgłosić się do udziału w Konkursie #BeInclusive EU Sport Awards.

Konkurs #BeInclusive EU Sport Awards to inicjatywa Komisji Europejskiej skierowana do instytucji publicznych, prywatnych i pozarządowych, których działania i opracowane projekty nastawione są na włączenie społeczne wykluczonych grup takich jak mniejszości etniczne, uchodźcy, osoby niepełnosprawne, młodzież lub inne grupy stojące w obliczu trudnej sytuacji społecznej. Do akcji może włączyć się każda instytucja, która poprzez sport przyczynia się do integracji wykluczonych mniejszości oraz przeciwdziała wykluczeniu.

Trzy zwycięskie w Konkursie projekty zostaną ogłoszone i zaprezentowane podczas uroczystej ceremonii #BeInclusive EU Sport Awards, organizowanej w listopadzie br. w Brukseli, a ich autorzy otrzymają nagrody w wysokości 10000 euro. Dla autorów sześu wybranych w eliminacjach projektów czekają nagrody w wysokości 2500 euro!

Pomóż w rozwijaniu pomysłów i inicjatyw wśród innych organizacji i osób w całej Europie i powiedz jak Twoja organizacja wspiera integrację poprzez sport!

Więcej informacji na temat Konkursu #BeInclusive EU Sport Awards dostępnych jest na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en.

Aby dokonać zgłoszenia i zarejestrować swoją organizację należy założyć konto na stronie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi.

  • #BeInclusive EU Sport Awards! baner
    #BeInclusive EU Sport Awards!
do góry