Ministerstwo Sportu i Turystyki Turniej Nadziei Olimpijskich -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Współpraca międzynarodowa

Turniej Nadziei Olimpijskich

Turniej Nadziei Olimpijskich

W obszarze sportu państwa V4 rozwijają współpracę organizując corocznie młodzieżowe zawody sportowe w wybranych olimpijskich dyscyplinach sportu pod nazwą Turnieju Nadziei Olimpijskich. Współpraca ta zapoczątkowana została podpisaniem porozumienia w 1994 roku w Zakopanem. Turniej Nadziei Olimpijskich jest cyklem zawodów sportowych rozgrywanych w kategoriach młodzieżowych organizowanych w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Uczestnikami rywalizacji są reprezentanci Czech, Słowacji, Węgier i Polski, a także zaproszona młodzież z innych krajów.
Koordynacją współpracy zajmuje się Komitet Sterujący Turnieju Nadziei Olimpijskich, który składa się z koordynatorów krajowych będących przedstawicielami ministerstw ds. sportu państw V4. Podczas corocznych spotkań Komitetu omawiane są zawody rozgrywane w danym roku kalendarzowym, a także zatwierdzany jest harmonogram imprez na rok następny.

Ogólne zasady organizacji zawodów Nadziei Olimpijskich:

 1. Tylko zawody zatwierdzone przez Międzynarodowy Komitet Sterujący Nadziei Olimpijskich” mogą być nazywane „Zawodami Nadziei Olimpijskich”;
 2. Zawody mają charakter „open”, zatem mogą być zapraszani zawodnicy z krajów spoza Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Słowacji, Węgier i Polski);
 3. Związki sportowe organizujące Zawody mają obowiązek:
 • ustalić program i regulamin Zawodów oraz określić inne szczegóły, w tym wiek zawodników, a następnie dostarczyć te informacje wszystkim uczestniczącym organizacjom sportowym;
 • wysłać zaproszenia na Zawody wraz z powyższymi informacjami co najmniej na 2 miesiące przed Zawodami wraz z  danymi osoby odpowiedzialnej za ich organizację (telefon, fax, e-mail, adres);
 • pokryć koszty organizacyjne zawodów,
 • zapewnić możliwość zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom Zawodów w cenie nie wyższej niż 35 Euro dziennie na osobę (w uzasadnionych przypadkach i za zgoda uczestników, koszt ten może wynieść do 40 Euro dziennie);
 1. Każdy zagraniczny uczestnik Zawodów pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia,  transportu i ubezpieczenia;
 2. Na prośbę przyjeżdżających, gospodarz zapewnia transport ze stolicy państwa do miejsca organizacji zawodów (wszelkie związane z tym koszty pokrywają przyjeżdżający);
 3. O wycofaniu się zgłoszonej wcześniej ekipy z zawodów należy poinformować organizatora przynajmniej 2 tygodnie przed imprezą;
 4. Organizator może w trakcie trwania zawodów zwołać konferencję dla trenerów i ekspertów;
 5. Koordynator krajowy powinien być niezwłocznie informowany o wszystkich zmianach daty lub miejsca organizacji Zawodów.

Wykaz zawodów sportowych, organizowanych w ramach Turnieju Nadziei Olimpijskich:

 1. Lekka atletyka
 2. Baseball
 3. Koszykówka chłopców
 4. Koszykówka dziewcząt
 5. Biathlon
 6. Kajakarstwo - flatwather
 7. Kajakarstwo - slalom
 8. Nurkowanie
 9. Szermierka
 10. Gimnastyka artystyczna
 11. Gimnastyka rytmiczna
 12. Piłka ręczna chłopców
 13. Piłka ręczna dziewcząt
 14. Hokej na trawie chłopców
 15. Hokej na trawie dziewcząt
 16. Judo
 17. Pięciobój Nowoczesny
 18. Wioślarstwo
 19. Strzelectwo
 20. Pływanie
 21. Trampolina
 22. Triatlon
 23. Piłka siatkowa chłopców
 24. Piłka siatkowa dziewcząt
 25. Piłka wodna chłopców
 26. Piłka wodna dziewcząt
 27. Podnoszenie ciężarów
 28. Zapasy - styl wolny chłopców i dziewcząt
 29. Zapasy - styl grecko – rzymski
 30. Curling
 31. Badminton
 32. Boks
 33. Softball
 34. Pływanie synchroniczne
 35. Narciarstwo alpejskie
 36. Kombinacja norweska
 37. Hokej
 38. Taekwondo
 39. Kolarstwo górskie
 40. Kolarstwo szosowe
 41. Kolarstwo torowe
 42. Żeglarstwo

 

do góry