Ministerstwo Sportu i Turystyki Grupy eksperckie w obszarze sportu (2014-2017) - Grupy eksperckie w obszarze sportu -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Współpraca międzynarodowa

Grupy eksperckie w obszarze sportu

Grupy eksperckie w obszarze sportu (2014-2017)

21 maja 2014 r. ministrowie zebrani na posiedzeniu Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu przyjęli plan prac UE w dziedzinie sportu na lata 2014-2017. Jest to drugi dokument tego typu przyjęty przez Radę. W myśl dokumentu działania państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej powinny koncentrować się wokół trzech obszarów: uczciwość w sporcie, gospodarczy wymiar sportu, sport i społeczeństwo.

W ramach tych obszarów funkcjonować będzie pięć grup eksperckich:

1) ds. ustawiania wyników sportowych
2) ds. dobrego zarządzania
3) ds. gospodarczego wymiaru sportu
4) ds. prozdrowotnej aktywności fizycznej
5) ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sporcie

Do prac w każdej z grup został wyznaczony przedstawiciel Polski.

 

Grupa ekspercka ds. ustawiania wyników sportowych

Zadaniem grupy będzie wymiana dobrych praktyk w zakresie zwalczania zjawiska ustawiania wyników zawodów sportowych. Realizacja tego celu będzie się w szczególności odnosić do ewentualnego zalecenia Komisji w sprawie najlepszych praktyk w tym zakresie. Rolą grupy będzie również stworzenie sprawozdania na temat aktualnej sytuacji w tym obszarze.

Pierwsze posiedzenie grupy: 29 września 2014 r.

 

Grupa ekspercka ds. dobrego zarządzania

Zadaniem grupy będzie przygotowanie zaleceń dotyczących ochrony młodych sportowców i poszanowania praw dziecka w sporcie. Ponadto stworzenie zasad przewodnich dotyczących demokracji, praw człowieka i praw pracowniczych, zwłaszcza w kontekście procedury przyznawania prawa do organizacji dużych imprez sportowych i ewentualnie wykazu zobowiązań.

Promowanie istniejących zasad dobrego zarządzania i ewentualnie stworzenie wykazu zobowiązań.

Przygotowanie zaleceń lub wytycznych grupy eksperckiej dotyczących równości płci w sporcie i ewentualnie wykazu zobowiązań.

Pierwsze posiedzenie grupy:  16 października 2014 r.

 

Grupa ekspercka ds. gospodarczego wymiaru sportu

Przygotowanie zaleceń grupy eksperckiej w celu pomiaru korzyści gospodarczych dla UE wynikających ze sportu, w oparciu o sporządzanie rachunków satelitarnych sportu w państwach członkowskich.

Przygotowanie zaleceń grupy eksperckiej dotyczących dużych imprez sportowych, w szczególności w zakresie aspektów związanych z dziedzictwem takich imprez z naciskiem na równowagę społeczną, gospodarczą i środowiskową.

Opracowanie praktycznych wskazówek na temat zachęcania do przejrzystego i długoterminowego inwestowania w sport, w tym w ramach unijnego finansowania, między innymi w oparciu o zalecenia z 2012 r. w sprawie stabilnego finansowania sportu, obejmującego pomoc państwa.

Pierwsze posiedzenie grupy: 23-24 września 2014 r.

 

Grupa ekspercka ds. prozdrowotnej aktywności fizycznej

Przygotowanie zaleceń grupy eksperckiej dotyczących wspierania wychowania fizycznego w szkołach, w tym w zakresie sprawności ruchowej we wczesnym dzieciństwie, i inicjowania cennych kontaktów z sektorem sportu, władzami lokalnymi oraz sektorem prywatnym.

Koordynowanie realizacji zalecenia Rady w sprawie prozdrowotnej aktywności fizycznej.

Pierwsze posiedzenie grupy: 13 października 2014 r.

DOKUMENTY:
Recommendations to encourage physical education in schools

 

Grupa ekspercka ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sporcie

Przygotowanie zaleceń grupy eksperckiej na temat zachęcania do wolontariatu w sporcie, w tym najlepszych praktyk w zakresie mechanizmów prawnych i fiskalnych.

Wymiana najlepszych praktyk i sprawozdanie ze stanu prac w zakresie włączenia kwalifikacji sportowych do krajowych ram kwalifikacji z odniesieniem do europejskich ram kwalifikacji.

Przygotowanie zaleceń grupy eksperckiej dotyczących wkładu sportu w zwiększanie szans na zatrudnienie młodych ludzi, w tym młodych zawodowych sportowców, i tworzenia miejsc pracy w sporcie i na rynku pracy powiązanym ze sportem.

Opracowanie praktycznych wskazówek na temat zgodności krajowych ram kwalifikacji z międzynarodowymi standardami kwalifikacyjnymi międzynarodowej federacji sportowej.

Przygotowanie sprawozdania na temat stanu prac w zakresie realizacji wytycznych UE dotyczących dwutorowych karier sportowców.

Pierwsze posiedzenie grupy: 13 listopada 2014 r.

do góry