Ministerstwo Sportu i Turystyki Spotkania ministrów - Spotkania Ministrów -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Współpraca międzynarodowa

Spotkania Ministrów

Ministrowie państw członkowskich UE właściwi do spraw sportu spotykają się dwa razy w roku podczas posiedzeń Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu oraz raz do roku w trakcie nieformalnych spotkań.

W trakcie posiedzeń Rady przyjmowane są dokumenty, najczęściej w formie konkluzji, a także odbywają się debaty dotyczące kluczowych wyzwań, wspólnych dla państw członkowskich. Podobne dyskusje mają miejsce podczas nieformalnych spotkań ministrów. Stanowiska przedstawiane przez poszczególne delegacje mają wpływ na tworzone w ramach UE konkluzje, rekomendacje, badania i analizy oraz wytyczane kierunki koordynacji polityki sportowej.


 

do góry