Ministerstwo Sportu i Turystyki Nieformalne spotkanie ministrów Unii Europejskiej ds. sportu - Spotkania Ministrów -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Współpraca międzynarodowa

Spotkania Ministrów

Nieformalne spotkanie ministrów Unii Europejskiej ds. sportu

Włączenie społeczne poprzez sport oraz Finansowe fair play (FFP) były tematami nieformalnego spotkania ministrów Unii Europejskiej ds. sportu w Rzymie. Polska delegacja przedstawiła krajowe  przykłady wykorzystania sportu dla wzmacniania spójności społecznej, a także wskazała na istotną rolę FFP dla wspierania uczciwości rozgrywek sportowych.

Spotkanie odbyło się w dniach 20-21 października 2014 r. w siedzibie włoskiego MSZ i było częścią wydarzeń organizowanych w ramach włoskiej prezydencji w Radzie UE. Oprócz przedstawicieli państw członkowskich UE w posiedzeniu uczestniczyli reprezentanci Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, a w sesji na temat FFP także UEFA oraz Włoskiego Komitetu Olimpijskiego.

W dyskusji na temat roli sportu we włączeniu społecznym podkreślano szczególną właściwość sportu do integrowania ludzi niezależnie od ich poglądów, czy pochodzenia, prezentowano dobre praktyki, a także proponowano możliwe formy współpracy na poziomie europejskim. Przedstawiciele państw członkowskich dostrzegli dużą wartość i skuteczność działań sportu szczególnie w zakresie współpracy z trudną młodzieżą.

FFP jest inicjatywą UEFA, której zamiarem jest poprawa i stabilizacja sytuacji finansowej europejskich klubów piłkarskich. Zgodnie z zasadami FFP kluby nie powinny wydawać więcej niż zarabiają. Obecny na spotkaniu Michel Platini przewodniczący UEFA ocenił dotychczasowe efekty FFP jako sukces, ponieważ udało się znacznie zredukować zadłużenie klubów. Platini zachęcił również do podjęcia walki z innym problemem współczesnej piłki nożnej, jakim jest posiadanie prawa własności do osoby trzeciej (third party ownership). Przedstawiciele państw członkowskich docenili starania UEFA w ramach FFP, które mogą być wzorem dla innych sportów.

do góry