Ministerstwo Sportu i Turystyki Posiedzenia Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu - Spotkania Ministrów -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Współpraca międzynarodowa

Spotkania Ministrów

Posiedzenia Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu

Wykorzystanie sportu do włączenia społecznego młodzieży było najważniejszym tematem posiedzenia Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu, które odbyło się w Brukseli 24 listopada 2015 r.

Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy ofiar zamachów terrorystycznych w Paryżu. W nawiązaniu do tego wydarzenia przedstawiciel Francji podkreślił konieczność zachowania jedności między państwami członkowskimi. Obecny na spotkaniu Tibor Navracsics, Komisarz ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu, poinformował, że Komisja Europejska skupi się na działaniach prewencyjnych by redukować zagrożenie terrorystyczne, a doskonałym narzędziem dla realizacji tego celu może być np. sport.

Również w tym kontekście przedstawiciele poszczególnych państw zaprezentowali swoje krajowe doświadczenia związane z realizacją projektów sportowych zawierających komponent edukacyjny i skierowanych do młodzieży wykluczonej. Polska opisała swój projekt p.n. Program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, który od kilku lat z sukcesem zachęca młodzież poprzez sport do rozwoju osobistego oraz do większej odpowiedzialności społecznej.

W trakcie spotkania przyjęto również Konkluzje w sprawie promowania zajęć w zakresie sprawności ruchowej, aktywności fizycznej i zajęć sportowych dla dzieci, w których Rada podkreśla istotną rolę, jaką odgrywa prowadzenie aktywnego trybu życia wśród najmłodszych.

Natomiast w przyjętych Konkluzjach dotyczących przeglądu rezolucji z 2011 r. w sprawie reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej oraz koordynowania stanowisk UE i jej państw członkowskich przed posiedzeniami tej agencji Rada potwierdziła, że dotychczasowy, istniejący od 2011 r. mechanizm współpracy jest satysfakcjonujący, zwracając jednocześnie uwagę na te elementy, które warto usprawnić.

 

do góry