Ministerstwo Sportu i Turystyki Posiedzenie Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu - Spotkania Ministrów -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Współpraca międzynarodowa

Spotkania Ministrów

Posiedzenie Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu

W dniu 19 maja w Brukseli odbyło się  posiedzenie Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu w formacie spotkania ministrów odpowiedzialnych za sport. Polskę reprezentowała Podsekretarz Stanu Dorota Idzi, która zabrała głos podczas debaty „Aktywność fizyczna jako niezbędny element dobrej jakości edukacji na wszystkich szczeblach – modele współpracy z sektorem sportowym”.

- Znaczną wartość dodaną przynosi współpraca między sektorem edukacji, a pozarządową częścią sektora sportu i to nie tylko w ramach zajęć szkolnych, ale również poza nimi podkreśliła Minister Idzi, podając przykłady takich modeli jak uczniowskie kluby sportowe, czy szkoły mistrzostwa sportowego.

Podczas sesji przyjęto także konkluzje w sprawie roli sportu powszechnego w rozwijaniu umiejętności przekrojowych, zwłaszcza wśród młodzieży. Dokument podkreśla istotną rolę sportu w kształtowaniu miękkich umiejętności, które mogą być wykorzystywane w innych dziedzinach życia, w szczególności na rynku pracy.

do góry