Ministerstwo Sportu i Turystyki Spotkanie Ministrów UE ds. Sportu w Luksemburgu - Spotkania Ministrów -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Współpraca międzynarodowa

Spotkania Ministrów

Spotkanie Ministrów UE ds. Sportu w Luksemburgu

W dniach 6-7 lipca 2015 r. odbyło się nieformalne spotkanie Ministrów UE ds. Sportu w Luksemburgu. Wydarzenie związane było z rozpoczętą 1 lipca prezydencją tego kraju w Radzie Unii Europejskiej.

Nieformalne spotkanie Ministrów UE ds. Sportu odbywają się raz w roku, a ich celem jest omówienie istotnych zagadnień związanych ze współpracą między państwami członkowskimi w zakresie sportu.

Tym razem prezydencja zaproponowała dyskusję dotyczącą współpracy UE ze Światową Agencją Antydopingową (WADA), skutecznego dialogu z ruchem sportowym, a także kooperacji z Radą Europy.

Polska, reprezentowana przez panią Dorotę Idzi, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, wniosła o wzmocnienie pozycji Komisji Europejskiej w zakresie udziału w pracach WADA oraz o usprawnienie procedury przygotowywania stanowiska UE przed spotkaniami organów WADA. Ponadto podkreśliła konieczność wprowadzania zasad dobrego zarządzania w organizacjach sportowych również w kontekście aresztowań działaczy FIFA. Minister Idzi zaznaczyła również potrzebę zmian w formule dialogu strukturalnego, który dwa razy w roku odbywa się przed posiedzeniami Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu, tak aby europejskie organizacje sportowe biorące w nim udział, mogły wnieść większy wkład w prace organów UE.

Ważnym wydarzeniem było również podpisanie Konwencji Rady Europy w sprawie manipulowania zawodami sportowymi. Szczegółowa informacja na ten temat znajduje się pod linkiem http://www.msport.gov.pl/aktualnosci/polska-podpisala-konwencje-przeciwko-ustawianiu-zawodow-sportowych

do góry