Ministerstwo Sportu i Turystyki Rozporządzenia dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Rozporządzenia dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Informujemy, że zostały opublikowane akty wykonawcze dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, które wynikają z ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1334):

  1. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1900) - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1900,

  2. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1901) - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1901

  3. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zakresu kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1893) - http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1893/1,

  4. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1861) -http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1861/1.

Rozporządzenia weszły w życie 26 listopada 2016 r.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry