Ministerstwo Sportu i Turystyki Porozumienie z Republiką Kuby o współpracy w dziedzinie turystyki podpisane! - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
W grze o rozwój aktywności fizycznej społeczeństwa i sukcesy polskich sportowców.W drodze po Polskę przyjazną turystom.

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Porozumienie z Republiką Kuby o współpracy w dziedzinie turystyki podpisane!

Wiceminister Jarosław Stawiarski z delegacją na Kubie

W dniach 4-6 czerwca Pan Jarosław Stawiarski, Sekretarz Stanu w MSiT przebywa w delegacji, która pod przewodnictwem Ministra Spraw Zagranicznych Pana Witolda Waszczykowskiego odwiedziła Republikę Kuby.

Podczas wizyty odbyły się rozmowy plenarne, w ramach których poruszone zostały m.in. kwestie rozwoju sportu i turystyki pomiędzy obydwoma krajami. Ważnym elementem wizyty było podpisanie, przez wiceministra Stawiarskiego i wiceministra turystyki Republiki Kuby Pana Luisa Miguela Díaza Sáncheza, 5 czerwca w Hawanie Memorandum o porozumieniu między Ministerstwem Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Turystyki Republiki Kuby o współpracy w dziedzinie turystyki.

Podpisanie dokumentu ma na celu zwiększanie wymiany turystycznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kuby, a także poszerzenia współpracy między organizatorami turystyki z obu krajów.

Strony będą działać na rzecz  rozszerzania współpracy w zakresie promocji turystyki poprzez następujące działania:

  1. Zachęcanie podmiotów gospodarczych, działających na obu rynkach w dziedzinie turystyki do aktywnej promocji, w tym - poprzez udział w imprezach targowych, wydawanie informatorów w językach narodowych oraz reklamę w mediach.
  2. Wymiana informacji na temat ważnych działań dotyczących turystyki organizowanych w każdym z krajów oraz udzielanie wsparcia drugiej Stronie w uzyskaniu korzystnych warunków uczestnictwa w wyżej wymienionych działaniach.
  3. Organizacja podróży zapoznawczych dla przedstawicieli mediów i dziennikarzy z obu krajów  w celu poznania produktów turystycznych na rynkach polskim i kubańskim.

Podczas delegacji na Kubie sekretarz stanu w MSiT Jarosław Stawiarski spotka się również z Prezesem Krajowego Instytutu Sportu Panem Antonio Becalim. Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie współpracy w zakresie sportu. Czerwcowa delegacja jest pierwszą od ponad 30 lat wizytą szefa polskiej dyplomacji na Kubie.

 

  • Wiceminister Stawiarski podpisał Porozumienie o współpracy w dziedzinie turystyki
    Wiceminister Stawiarski podpisał Porozumienie o współpracy w dziedzinie turystyski foto MSZ
  • foto MSZ
  • foto MSZ
  • foto MSZ
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
do góry