Ministerstwo Sportu i Turystyki Charakterystyka podróży mieszkańców Polski w 2016 r. - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Charakterystyka podróży mieszkańców Polski w 2016 r.

57% mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej uczestniczyło w co najmniej jednym wyjeździe turystycznym

Uprzejmie informujemy, że w Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, na podstawie badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy MSiT, NBP a GUS, został opracowany komunikat pt.: „Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku”.

Charakterystyka podróży krajowych

 • W 2016 r. Polacy wzięli udział w 43,5 mln podróży krajowych, tj. o 9% więcej niż w 2015 r. Tak jak w latach poprzednich dominują wyjazdy krótkookresowe (na 2-4 dni), których udział w wyjazdach krajowych ogółem wyniósł prawie 61% (26,5 mln podróży).
 • Do najczęściej odwiedzanych województw należały: małopolskie i pomorskie (po 13,1%), mazowieckie (12,2%), zachodniopomorskie (11,5%) oraz dolnośląskie (7,4%).
 • Średnia długość pobytu to 8,8 noclegu w przypadku podróży długookresowych oraz 1,9 w przypadku krótkookresowych.
 • Turystyka i wypoczynek to cel 58% podróży długookresowych oraz 27,3% krótkookresowych.
 • Najczęściej wybieranym rodzajem zakwaterowania podczas podróży krajowych było mieszkanie u krewnych lub znajomych (54%), a najbardziej popularnym środkiem transportu samochód (76,1%).
 • Mieszkańcy Polski w nieznacznym zakresie korzystają z usług biur podróży (ok. 1,7%); dominują wyjazdy organizowane samodzielnie (około 91,4%).

Charakterystyka podróży zagranicznych

 • W 2016 r. liczba podróży zagranicznych mieszkańców Polski została oszacowana na poziomie 11,3 mln, co oznacza wzrost o 3,7% w odniesieniu do roku poprzedniego.
 • Polscy turyści najczęściej odwiedzali Niemcy (2,3 mln), Włochy (0,9 mln), Wielką Brytanię (0,9 mln), Chorwację (0,71 mln), Czechy (0,7 mln) i Grecję (0,62 mln).
 • Średnia długość pobytu wyniosła 9,3 noclegów (wobec 9 noclegów w 2015 r.).
 • Głównym celem zagranicznych wyjazdów mieszkańców Polski była turystyka i wypoczynek (56,2%); znaczny udział mają również wyjazdy w celu odwiedzin krewnych i znajomych (31,2%), a podróże służbowe to ok. 8% wszystkich wyjazdów zagranicznych.
 • Najczęściej Polacy korzystali z hotelu i motelu (41,6%); wysoki był również odsetek korzystających z mieszkania u krewnych lub znajomych (36,1%).
 • Dominującym środkiem transportu jest samolot – jego udział z roku na rok wzrasta i w 2016 r. wyniósł 48,3%.
 • Zwiększył się udział wyjazdów organizowanych samodzielnie do 66%, a co 4 wyjazd był zorganizowany za pośrednictwem biura podróży (25,1%).

Wydatki na podróże

 • W 2016 r. odnotowano wzrost przeciętnych wydatków Polaków na wyjazdy krajowe – w przypadku wyjazdów długookresowych z 774 zł do 839 zł, natomiast w przypadku krótkookresowych z 262 zł do 285 zł. Główny udział stanowią wydatki na zakwaterowanie – 34,8% (wyjazdy długie) oraz na żywność – 30,2% (wyjazdy krótkie).
 • Wzrosły także wydatki na podróże zagraniczne z 2 125 zł na 2 232 zł. Największy udział stanowią wydatki na transport – 33,3% oraz na zakwaterowanie – 26,9%.
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry