Ministerstwo Sportu i Turystyki Podsumowanie roku 2017 w turystyce - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Podsumowanie roku 2017 w turystyce

„Rok 2017- rokiem turystyki”: podsumowanie działań w 2017 r. oraz przedstawienie planu na 2018 r.

19 grudnia 2017 roku odbyła się konferencja pt: „ Rok 2017- rokiem turystyki” zorganizowana przez departament turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki w Hotelu Radisson Blue Centrum w Warszawie. Głównym tematem było podsumowanie działań w 2017 r. oraz przedstawienie planu na 2018 r. Gości przywitał podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki p. Dariusz Rogowski, który mówił o rosnącym znaczeniu turystyki dla polskiej gospodarki. Wkład tej gałęzi do narodowego PKB bliski jest 6 proc. i wzrósł w ciągu ostatnich trzech lat o 20 proc. Sektor turystyczny tworzy prawie 700 tys. miejsc pracy.

Zastępca dyrektora w departamencie turystyki w MSiT pani Ewy Pawlak – Lewandowska podsumowała najważniejsze wydarzenia roku 2017 w obszarze turystyki. Należy do nich m.in. przyjęcie projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Nowe przepisy zakładają m.in. nałożenie na przedsiębiorców oferujących pakiety dynamiczne takich samych obowiązków, jakie mają organizatorzy turystyczni. Ustawa stanowi wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.
 

- Przygotowanie nowych przepisów jest reakcją na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku, jakimi są m.in.: poszerzanie się kanałów dystrybucji usług turystycznych, dostosowywanie ofert do indywidualnych potrzeb podróżnych czy możliwość wybierania i łączenia przez nich różnych usług – podsumowała dyrektor Pawlak - Lewandowska.

Podczas konferencji omówiono również realizowane przez MSiT, akcje dotyczące bezpieczeństwa m.in.:

 • projekt „Bezpieczna Woda” popularyzuje bezpieczne zachowania podczas uprawiania sportów wodnych w trakcie letniego wypoczynku oraz na zamarzniętych zbiornikach wodnych
 • „Turystyka bez ryzyka” zwiększa świadomość turystów w zakresie bezpieczeństwa podczas wakacji, zarówno w kraju jak i za granicą, podróżujących samodzielnie lub z biurem podróży

Podczas spotkania rozmawiano także o projekcie Polskie Marki Turystyczne, który jest wpisany do Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jego głównym celem jest budowa wizerunku na arenie międzynarodowej, identyfikacja potencjału w zakresie polskich marek turystycznych, reorganizacja systemu nadawania certyfikatów POT, reorganizacja portalu polska.travel oraz wypromowanie marki turystycznej na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Przedstawiając plany MSiT na rok 2018 wiceminister Rogowski skupił się między innymi na działaniach przygotowujących zmiany legislacyjne, w tym na ustawie o Polskiej Organizacji Turystycznej, o usługach hotelarskich oraz o usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Zmiany mają objąć także regulacje dot. szlaków turystycznych. Plany Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2018 przedstawił prezes POT Robert Andrzejczyk:


- Naszym celem jest przede wszystkim tworzenie wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, otwartego, nowoczesnego, bezpiecznego i przyjaznego - mówił prezes POT.

Na zakończenie goście mieli okazję wysłuchać prezentacji p. Dominika Borka, głównego specjalisty obsługi prawnej w turystyce. Wystąpienie dotyczyło ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która wprowadza nowe rozwiązania:

 • Wyłączenia spod zakresu stosowania ustawy – dwa zasadnicze kryteria:
  • Czas trwania i zakwaterowanie (ustawa nie dotyczy imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują one nocleg  – wyłączenie tzw. wycieczek jednodniowych),
  • Charakter podróży (ustawy nie stosuje się do wyjazdów oferowanych, zamawianych i realizowanych okazjonalnie na zasadach niezarobkowych
   i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych, a także podróży służbowych organizowanych na podstawie umowy generalnej);
 • Określenie nowej grupy podmiotów, które będą objęte regulacjami,
  tj. przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;
 • Nowe pojęcia: przedsiębiorca turystyczny, powiązane usługi turystyczne, podróżny, punkt sprzedaży, niezgodność;
 • Nowe definicje pojęć: organizator turystyki – obejmie zarówno dotychczasowych organizatorów turystyki jak i pośredników turystycznych, usługa turystyczna, impreza turystyczna;
 • Wprowadzenie realizacji przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych obowiązków informacyjnych wobec podróżnych przed zawarciem umowy według określonych wzorów;
 • Usprawnienie systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności oraz procesu likwidacji skutków niewypłacalności;
 • Wprowadzenie mechanizmu zwrotu środków wpłaconych do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w określonych przypadkach;
 • Stworzenie nowego systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, który będzie prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;
 • Wprowadzenie możliwości wydruku zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych ze strony internetowej. Wydruk będzie miał taką samą moc prawną jak dokument wydany przez marszałka województwa;
 • Prowadzenie przez ministra właściwego do spraw turystyki Centralnego Punktu Kontaktowego, co będzie stanowiło ułatwienie współpracy administracyjnej
  i przepływu informacji między państwami członkowskimi UE na temat przedsiębiorców turystycznych;
 • Doprecyzowanie zasad funkcjonowania turystycznego rachunku powierniczego (dotychczas istniały tylko ogólne uregulowania);
 • Wprowadzenie regulacji dotyczących kar za wykonywanie działalności niezgodnie
  z przepisami ustawy (m.in. bez wymaganego wpisu do rejestru).

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele branży turystycznej, hotelarskiej, urzędów marszałkowskich i uczelni wyższych.

 

 • Podsumowanie roku 2017 w turystyce
 • Podsumowanie roku 2017 w turystyce
 • Podsumowanie roku 2017 w turystyce
 • Podsumowanie roku 2017 w turystyce
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry