Ministerstwo Sportu i Turystyki Konferencja wysokiego szczebla ministrów na temat turystyki i wzrostu gospodarczego - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Konferencja wysokiego szczebla ministrów na temat turystyki i wzrostu gospodarczego

W konferencji uczestniczył Dariusz Rogowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Spotkanie odbyło się 13 lutego 2018 r. w Sofii z okazji przejęcia przez Bułgarię Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Uczestniczyło w nim ok. 500 przedstawicieli administracji i sektora turystyki krajów UE, krajów bałkańskich, przedstawicieli UE oraz Światowej Organizacji Turystyki.

Delegacja Polska, której przewodniczył Minister Dariusz Rogowski uczestniczyła m.in. w oficjalnym otwarciu konferencji, Nieformalnym spotkaniu ministrów oraz panelu dyskusyjnym Turystyka i wzrost gospodarczy – połączenia, cyfryzacja i inwestycje.

Na konferencji omawiano takie tematy jak:

  • branża turystyczna jako czynnik zrównoważonego wzrostu gospodarczego, integracji  regionalnej i pokoju,
  • rozwój gospodarki współdzielenia i unijnych polityk regulacyjnych w tym obszarze,
  • połączenia (Connectivity) jako czynnik umożliwiający poszerzenie relacji międzyludzkich i ich pozytywny wpływ na regiony UE,
  • polityka integracyjna UE ze szczególnym podkreśleniem spójności.

Minister Rogowski podczas spotkania poinformował m.in. o kwestiach współpracy w turystyce w regionie Morza Bałtyckiego oraz w regionie Karpat, rozwoju ekonomii współdzielenia na rynku usług noclegowych, transportowych, gastronomicznych i przewodnickich. Przedstawił także kwestie potrzeby budowania połączeń (connectivity), które pozwalają na efektywną i wszechstronną międzynarodową współpracę wszystkich szczebli administracji rządowej, organizacji i instytucji w turystyce, komunikacji, edukacji i szkoleniu turystycznym. Podkreślił, że prowadzona współpraca, przy wdrażaniu projektów, ma korzystne skutki i przyczynia się do tworzenia silnych więzów i budowy zaufania między organizacjami i ludźmi. Poinformował, że kwestie idei spójności znalazły się w opracowanym i przyjętym przez polski rząd Programie rozwoju turystyki do 2020 r. Wskazał, że udział Polskiej Organizacji Turystycznej oraz partnerów regionalnych i lokalnych, w tym regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, lokalnych grup działania i regionalnych agencji innowacji jest kluczowy dla spójności rozwiązań w obszarze zarządzania rozwojem turystyki w Polsce.

Minister Dariusz Rogowski spotkał się również z Krzysztofem Krajewskim, Ambasadorem RP w Sofii w celu omówienia bieżących kwestii i perspektyw współpracy turystycznej oraz turystyki wyjazdowej i przyjazdowej między Polską i Bułgarią.

 

  • Dariusz Rogowski, podsekretarz Stanu w MSiT  z Nikoliną Angelkovą, Minister Turystyki Republiki Bułgarii
  • uczestnicy konfencji
  • uczestnicy konferencji
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry