Ministerstwo Sportu i Turystyki Informacje dla klientów biura MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne Beata Tyczyńska Paweł Tyczyński sp.j. - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacje dla klientów biura MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne Beata Tyczyńska Paweł Tyczyński sp.j.

11.06.2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wpłynęło oświadczenie Spółki MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne Beata Tyczyńska Paweł Tyczyński sp. j. z siedzibą w Pile, NIP 777 188 68 15, wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 0266k, iż z powodu niewypłacalności Spółka nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami oraz zapewnić zwrotu wpłat lub ich części wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezy turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane.

Z informacji uzyskanych od Spółki wynika, iż żaden z klientów nie przebywa obecnie poza granicami Polski i nie ma konieczności zapewnienia pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów do kraju.

Spółka posiada umowę gwarancji ubezpieczeniowej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatora turystyki i pośredników turystycznych nr 113/2017/OKR z dnia 25.08.2017 r., zawartą z firmą Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, opiewającą na kwotę 123 639,60 zł. W najbliższych dniach uruchomiona zostanie procedura składania przez poszkodowanych klientów roszczeń do niżej wymienionego Gwaranta.

Bliższe informacje dotyczące dokumentów i formularza zgłoszenia roszczenia, które należy przesłać bezpośrednio do Gwaranta na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
lub
Faksem : +48 22 333 77 91,
lub
Mailem: odszkodowanie@interpolska.pl

zostaną zamieszczone w najbliższym czasie na stronie internetowej
https://www.umww.pl/

Zgłosić szkodę oraz zadawać pytania można również telefonicznie w dni powszednie w godzinach 09:00 – 17:00
tel.: 801 803 000

Kontakt do Urzędu Marszałkowskiego:
tel: 61 626 68 40 lub 61 626 68 50 od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry