Ministerstwo Sportu i Turystyki Coraz więcej turystów zagranicznych w Polsce! - Statystyka (komunikaty i opracowania) -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Statystyka (komunikaty i opracowania)

Coraz więcej turystów zagranicznych w Polsce!

W 2016 roku było ich około 17, 5 mln

W Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, na podstawie badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy MSiT, NBP a GUS, został opracowany komunikat pt.: „Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku”.

  • W 2016 r. liczba przyjazdów nierezydentów do Polski została oszacowana na poziomie 80,5 mln, tj. o 3,5% więcej niż w poprzednim roku, w tym liczbę turystów zagranicznych oszacowano na poziomie 17,5 mln (o 4,5% więcej niż w 2015 r.)
  • Największa liczba przyjazdów turystów zagranicznych została odnotowana w województwach małopolskim i mazowieckim (po 3 mln), dolnośląskim (2,2 mln), zachodniopomorskim (1,9 mln) i pomorskim (1,7 mln)
  • Przyjazdy do Polski według miesięcy nie były rozłożone równomiernie - najwięcej przyjazdów odnotowano w trzecim kwartale (30,9%), kiedy w Polsce przypada sezon turystyczny. Według miesięcy największa liczba przyjazdów miała miejsce w lipcu (2,0 mln) i sierpniu (1,9 mln).
  • Największą grupę turystów według wieku stanowiły osoby od 25 do 54 lat (68,9%), natomiast najmniej liczną była grupa seniorów 65 lat i więcej (4,6%).
  • Średnio pobyt w Polsce wynosił 6,2 noclegu (wobec 5,5 w 2015 r.) i był dłuższy od zanotowanego w 2015 roku o 12,7%
  • Przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski ukształtowały się na poziomie 458 USD na osobę (więcej o około 2,7% niż w roku 2015). Najwięcej pozostawiały w Polsce osoby wskazujące na przyjazdy w celach zdrowotnych (ok. 692 USD na osobę) oraz turyści z krajów zamorskich (1 437 USD)

 

  • Klasztor w Tyńcu, fot. POT
    Klasztor w Tyńcu, fot. POT
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry