Ministerstwo Sportu i Turystyki Przyjazdy do Polski w I półroczu 2017 roku - Statystyka (komunikaty i opracowania) -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Statystyka (komunikaty i opracowania)

Przyjazdy do Polski w I półroczu 2017 roku

Odwiedza nas coraz więcej turystów zagranicznych!

  • W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. liczba przyjazdów nierezydentów do Polski została oszacowana na poziomie 41 mln, tj. o 3,7% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym liczbę przyjazdów turystów oszacowano na ponad 8,3 mln (o 4,6% więcej niż w I połowie 2016 r.).
  • Dominują przyjazdy turystów z Niemiec - stanowią one około 41,3% wszystkich przyjazdów do Polski, a następnie z Czech (15,7%), Ukrainy (13,9%) i Słowacji (7,9%). W przypadku przyjazdów na co najmniej 2 dni również dominują Niemcy (36,7%), jednak kolejną pozycję zajmują sąsiedzi spoza Schengen – Ukraina, Rosja i Białoruś (razem 17,6%).
  • W porównaniu do I półrocza 2016 r. odnotowano dynamiczny wzrost w liczbie przyjazdów turystów z Chin (+35,9%) oraz Izraela (+13,5%), a także z grupy państw „pozostałe zamorskie” tj. Australii, Japonii, Kanady i Korei Płd. (+13,2%).
  • Wśród wszystkich turystów odwiedzających Polskę w I półroczu 2017 r., ponad 2,9 mln skorzystało z turystycznych obiektów noclegowych, tj. o 5,1% więcej niż w tym samym okresie 2016 r., a liczba udzielonych im noclegów wzrosła o 5,2% i wyniosła 7,1 mln.
  • Średnia długość pobytu w Polsce wyniosła 5,7 noclegu (wobec 5,6 w I połowie 2016 r.). Najdłużej w Polsce pozostają mieszkańcy krajów zamorskich (16 noclegów), natomiast najkrócej sąsiedzi spoza Schengen (2,8 noclegu). Ponad 80% wszystkich przyjazdów turystycznych do Polski trwała maksymalnie 8 dni.
  • Przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski ukształtowały się na poziomie 433 USD na osobę.
  • Łączne wpływy dewizowe z tytułu zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski w I półroczu 2017 r. wyniosły 7,05 mld USD i były wyższe o 1,8% od tych oszacowanych dla I półrocza 2016 r.

Komunikat „Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2017 r.” został opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny – Urząd Statystyczny w Rzeszowie (w ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy MSiT, NBP a GUS).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią opracowania!

  • Grafika z krajobrazem Bieszczad
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry