Ministerstwo Sportu i Turystyki Program COSME -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Program COSME

4 kierunki działań COSME to:

  1. Poprawa dostępu MŚP do finansowania (60% budżetu COSME);
  2. Poprawa dostępu do rynków, m.in.  dzięki usługom Enterprise Europe Network;
  3. Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, m.in. przez wsparcie poszczególnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki;
  4. Promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości, przez: edukację, szczególne narzędzia dla wybranych grup.

 

Szczegółowe informacje nt programu COSME są dostępne:

Informacji w kraju nt programu COSME udzielają następujące punkty kontaktowe:

Informacje nt. transnarodowych projektów w zakresie współpracy turystycznej:

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry