Ministerstwo Sportu i Turystyki Program Horyzont 2020 -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Program Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Budżetu programu to 80 mln euro. Struktura programu Horyzont 2020 została oparta na trzech priorytetach:

  1. Doskonała baza naukowa;
  2. Wiodąca pozycja w przemyśle;
  3. Wyzwania społeczne.

 

Szczegółowe informacje nt programu Horyzont 2020 są dostępne:

 

Informacji w kraju nt programu COSME udzielają następujące punkty kontaktowe:

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi dotacjami.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry