Ministerstwo Sportu i Turystyki Europejskie Forum Turystyki - Międzynarodowa polityka turystyczna -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Międzynarodowa polityka turystyczna

Europejskie Forum Turystyki

11 października 2016 r. w Bratysławie odbyło się 15. Europejskie Forum Turystyki. Udział w tym wydarzeniu wziął Podsekretarz Stanu w MSiT Dawid Lasek.

Podczas Europejskiego Forum Turystyki odbyły się trzy debaty dotyczące otoczenia prawnego turystyki, informatyzacji turystyki oraz ekonomii współdzielenia. Wiceminister Lasek wziął udział w debacie głównej poświęconej promocji Europy oraz wyzwaniom stojącym przed turystyką europejską. Podkreślił w niej wagę nowych wyzwań, przed którymi stoi turystyka, w tym gospodarki współdzielenia. Zwrócił uwagę, iż ogromnym wyzwaniem w tym zakresie jest pogodzenie rozwoju i innowacji oraz przedsiębiorców działających kilkadziesiąt lat w turystyce.

W uchwale Rady Unii Europejskiej z 21.05.2002 r. „W sprawie przyszłości europejskiej turystyki” Rada wezwała Komisję Europejską do upowszechnienia dialogu między sektorem publicznym a branżą turystyczną i innymi zainteresowanymi podmiotami „szczególnie w ramach corocznego Europejskiego Forum Turystyki”. Europejskie Forum Turystyki organizowane jest co roku przez państwo sprawujące prezydencję w drugim półroczu. Forum, którego uczestnikami są przedstawiciele Komisji Europejskie, administracji rządowej szczebla centralnego i regionalnego, samorządu terytorialnego i gospodarczego oraz branżowych organizacji międzynarodowych, ma na celu umożliwienie branży turystycznej przedstawienia i przedyskutowania najważniejszych dla turystyki spraw. Forum jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów, wymiany informacji i doświadczeń z partnerami z innych krajów europejskich.

Prezentacje przedstawione w ramach EFT dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry