Ministerstwo Sportu i Turystyki Kolejna edycja konkursu EDEN! - Międzynarodowa polityka turystyczna -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Międzynarodowa polityka turystyczna

Kolejna edycja konkursu EDEN!

16 maja 2017 r. rozpoczęła się kolejna edycja konkursu EDEN. Tematem przewodnim tej edycji jest turystyka kulturowa.

Konkurs EDEN to konkurs zainicjowany przez Komisję Europejską, którego celem jest promowanie mało znanych destynacji turystycznych o niepowtarzalnym charakterze, które łączą potrzeby środowiska, lokalnych społeczności i turystów, rozwijając jednocześnie atrakcyjny produkt turystyczny. 

Tematy przewodnie kolejnych edycji Konkursu oraz podstawowe kryteria są ustalane przez Komisję Europejską. Tegoroczny temat to: turystyka kulturowa. W związku z tym aplikujący w tym roku o tytuł „Najlepszej Europejskiej Destynacji EDEN", będą musieli udowodnić, że swoją ofertę turystyczną opierają na lokalnych walorach dziedzictwa kulturowego.  

Konkurs EDEN jest adresowany do ośrodków turystycznych, które spełniają kryteria nakreślone przez Komisję Europejską, dzięki którym możliwe jest realizowanie takich celów jak: zapewnienie zrównoważonego rozwoju turystyki, usuwanie barier hamujących ten rozwój, zmniejszenie koncentracji turystyki w czasie i przestrzeni. Ma także na celu zacieśnienie współpracy między zwycięskimi destynacjami oraz stworzenie europejskiej sieci uznanych i rozpoznawanych obszarów turystycznych.

Laureaci Konkursu będą umiejscowieni na mapie najlepszych europejskich destynacji turystycznych, co umożliwi dotarcie z informacją o ich produkcie do szerokiego grona turystów zagranicznych. Prowadzona będzie także wspólna promocja laureatów z krajów członkowskich UE. Ponadto Polska Organizacja Turystyczna włączy zwycięzców i wyróżnionych w Konkursie do swoich działań marketingowych.

Aplikacje do Konkursu należy składać do Polskiej Organizacji Turystycznej do 11 czerwca br., a prawo ich składania przysługuje: Regionalnym Organizacjom Turystycznym, Lokalnym Organizacjom Turystycznym, samorządom terytorialnym, instytucjom i twórcom produktów turystycznych, stowarzyszeniom i fundacjom, przedsiębiorcom prywatnym, a także innym zainteresowanym podmiotom.

Tegorocznego zwycięzcę oraz wyróżnione destynacje poznamy 28 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Dodatkowych informacji udziela koordynator Konkursu: Anna Księżnik,  tel. 22 536 70 25, e-mail: anna.ksieznik@pot.gov.pl.

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

  • EDEN plakat.jpg
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry