Ministerstwo Sportu i Turystyki Posiedzenie Komitetu Turystyki OECD po raz pierwszy w Polsce - OECD -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

OECD

03.10.2014

Posiedzenie Komitetu Turystyki OECD po raz pierwszy w Polsce

 • oe0025.jpg
 • oe0110.jpg
 • oe0207.jpg
 • oe0275.jpg
 • oe2309.jpg
 • oe2435.jpg
 • oe2468.jpg
 • oe2480.jpg
 • oe2630.jpg
 • oe2905.jpg
 • Program.JPG [699,8 KB]

1-2 października 2014 na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyło się 94. posiedzenie Komitetu Turystyki OECD z udziałem 90 delegatów z 39 państw. Spotkanie po raz pierwszy zorganizowano w Polsce, a uroczystego otwarcia Komitetu dokonał Minister Sportu i Turystyki Andrzej Biernat.

- Polska jest doskonałym przykładem dobrze wykorzystanej szansy. Ważne jest, abyśmy wszyscy potrafili wykorzystać turystyczny potencjał. Duża tu rola nie tylko OECD, ale również innych organizacji międzynarodowych w dostarczaniu najbardziej aktualnej wiedzy, dobrych praktyk, danych statystycznych, ale również rekomendowania konkretnych działań – powiedział w otwierającym wystąpieniu szef resortu sportu i turystyki.

Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. W ramach organizacji funkcjonują tematyczne komitety, stałe grupy robocze i grupy eksperckie, które opracowują wytyczne, standardy i rekomendacje dla państw członkowskich.

Polska jest członkiem OECD od 1996 roku. Komitet Turystyki OECD jest jednym ze stałych komitetów funkcjonujących w OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). OECD jest wiodącą organizacją międzynarodową skupiającą 34 najbardziej rozwinięte państwa świata. Powołanie w ramach OECD specjalnego Komitetu podejmującego kwestie związane z turystyką pokazuje, iż największe potęgi gospodarcze świata dostrzegają i rozumieją znaczenie turystyki dla światowej ekonomii.

Członkowie OECD spotykający się w ramach Komitetu Turystyki podejmują dyskusje m.in. nad możliwościami wspierania rozwoju turystyki jako źródła wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, wspierania rozwoju zrównoważonej turystyki, rozwoju przedsiębiorstw turystycznych czy gromadzenie danych statystycznych z zakresu turystyki.

Dyskusje w ramach Komitetu Turystyki OECD odbywają się dwa razy w roku w Paryżu, a udział w nich biorą wysocy urzędnicy administracji turystycznej państw członkowskich. Raz na kilka lat organizowane są sesje wyjazdowe na zaproszenie państwa członkowskiego. Poprzednia taka sesji odbyła się w 2012 roku w Korei.

Polska pierwszy raz gościła delegatów Komitetu Turystyki OECD. W trakcie spotkania poruszane były kwestie m.in. jakości zatrudnienia w turystyce, społeczno-ekonomicznych aspektów turystyki, strategii rozwoju turystyki czy zarządzania turystyką.

Wydarzeniem towarzyszącym posiedzeniu było Seminarium pt. Wpływ wielkich wydarzeń sportowych na turystykę, które miało charakter otwarty i odbyło się 2 października. W seminarium wzięło udział ponad 150 uczestników m.in. naukowcy, samorządowcy i przedstawiciele branży turystycznej. W trakcie seminarium zaprezentowano studia przypadku wielkich imprez sportowych: igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku, UEFA Euro 2012 w Polsce, Australian Open i Australian Tour of British & Irish Lions w Australii. W drugiej części seminarium odbył się panel dyskusyjny z udziałem wysokich przedstawicieli administracji turystycznej i nauki z Polski, Węgier, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Portugalii.

 

 

 

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry