Ministerstwo Sportu i Turystyki Pierwsza edycja Emirates & Europe Economic Forum już za nami - Unia Europejska -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Unia Europejska

22.05.2016

Pierwsza edycja Emirates & Europe Economic Forum już za nami

Połowa maja przyniosła największe dotychczas wydarzenie w zakresie budowania relacji ekonomiczno-kulturalnych między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Europą. Po raz pierwszy w Warszawie w dniach 17 -18 maja 2016 odbyło się Emirates & Europe Economic Forum. To wyjątkowe wydarzenie o światowej randze obejmowało swoim zakresem takie sfery jak biznes, gospodarka, innowacje technologiczne, transfer technologii czy turystyka.

Forum zgromadziło ponad 200 uczestników, wśród których nie zabrakło przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Turystki. Już w sesji inauguracyjnej udział wziął Dawid Lasek – Podsekretarz Stanu w MSiTi.

Emirates & Europe Economic Forum było okazją do spotkania szerokiego grona przedstawicieli administracji publicznej z Polski, jak i Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz europejskich przedsiębiorców, którzy odgrywają kluczową rolę w obszarze transferu technologii. Obrady Forum zaowocowały wieloma dyskusjami dot. obecnej i przyszłej współpracy pomiędzy państwami, podczas których podniesione zostały kwestie zacieśnienia więzi gospodarczych na linii ZEA - Polska. Istotnym wątkiem było także przedstawienie Centrum Obsługi Inwestycji oferującego kompleksowe wsparcie projektów oraz łączenie poszczególnych instrumentów finansowych w jeden spójny system. Jednostka ta, korzystając ze swojego przygotowania i doświadczenia, jest w stanie zapewnić każde wymagane finansowo-inwestycyjne wsparcie.

Forum jest odpowiedzią na aktualne stosunki gospodarcze, handlowe i kulturalne pomiędzy Polską a ZEA. Nasz kraj, poprzez swoją dobrą sytuację gospodarczą, jest obecnie postrzegany jako brama do rynków europejskich. Forum to inicjatywa zawiązania wspólnych wielopłaszczyznowych działań biznesowych. Udało się stworzyć solidne ramy dla budowania długotrwałych powiązań kooperacyjnych i relacji biznesowych między oboma partnerami. Dbałość o finansowanie projektów omówionych na forum leży po stronie Centrum Obsługi Inwestycji. Wyróżniającym elementem tego wydarzenia była również merytoryczna debata dotycząca kluczowych programów współpracy pomiędzy Polską a Państwami Bliskiego Wschodu i dążenie obu stron do ich realizacji. Podczas dyskusji wyłonione zostały następujące obszary zainteresowania: turystka przyjazdowa do Polski, rozwój handlu sektora rolno-spożywczego, rozwój i promocja startupów czy też budowanie relacji gospodarczych przez polskie dziedzictwo kulturowe i historyczne.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ambasady Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Warszawie, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta m.st Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Organizacji Turystycznej. Organizatorem Emirates & Europe Economic Forum był Emirates & Europe Business Development Cluster oraz European Green Technology Alliance.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry