Ministerstwo Sportu i Turystyki Polska Prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej (lipiec 2016 - czerwiec 2017) - Unia Europejska -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Unia Europejska

03.07.2016

Polska Prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej (lipiec 2016 - czerwiec 2017)

1 lipca 2016 r. rozpoczęło się piąte w historii polskie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej (V4). W ciągu minionego ćwierćwiecza państwa Grupy rozwinęły bliską współpracę opartą na wspólnych wartościach i interesach. V4 stała się znaną marką - symbolem udanej inicjatywy na rzecz realizacji wspólnych interesów oraz centralnym elementem współpracy w Europie Środkowej.

Współpraca w dziedzinie turystyki w ramach Grupy Wyszehradzkiej została zainicjowana przez Stronę węgierską w 2002 r. Ma ona charakter ciągły i odbywa się w oparciu o coroczne spotkania ministrów odpowiedzialnych za turystykę i przewodniczących narodowych organizacji turystycznych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier.

Efektem dotychczasowej współpracy jest m.in:

  • stworzenie portalu internetowego Discover Central Europe: http://www.discover-ce.eu/,
  • przygotowanie wspólnych produktów turystycznych, które są promowane w krajach trzecich,
  • organizacja wizyt studyjnych dla dziennikarzy i tour-operatorów,
  • wspólny udział i ekspozycje na targach turystycznych;
  • przygotowywanie materiałów promocyjnych;
  • opracowywanie wspólnych badań marketingowych.

W trakcie polskiej Prezydencji Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, zorganizuje Spotkanie Wysokiego Szczebla ministrów ds. turystyki Grupy Wyszehradzkiej poprzedzone naradą przewodniczących narodowych organizacji turystycznych.

Współpraca w obszarze sportu w ramach Grupy Wyszehradzkiej została zainicjowana 1994 r. porozumieniem podpisanym w Zakopanem, którego rezultatem jest Turniej Nadziei Olimpijskich. Turniej Nadziei Olimpijskich jest cyklem zawodów sportowych rozgrywanych w kategoriach młodzieżowych organizowanych w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Uczestnikami rywalizacji są reprezentanci Czech, Słowacji, Węgier i Polski, a także zaproszona młodzież z innych krajów.  Zawody rozgrywane są przez cały rok kalendarzowy.

W trakcie polskiej Prezydencji Ministerstwo Sportu i Turystyki MSiT planuje zorganizowanie spotkania ministrów ds. sportu z Czech, Słowacji, Węgier i Polski przy okazji zawodów rozgrywanych w ramach Turnieju Nadziei Olimpijskich.

Ponadto, w grudniu 2016 r. w Warszawie odbędzie się 23. Posiedzenie Komitetu Sterującego Międzynarodowego Turnieju Nadziei Olimpijskich. Jest to cykliczne spotkanie, odbywające się w państwie sprawującym przewodnictwo w V4, podczas którego koordynatorzy podsumowują dany rok oraz omawiają propozycję organizacji zawodów na rok następny.

Przypominamy, że w ramach Grupy Wyszehradzkiej funkcjonuje Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund – IVF) jako międzynarodowa organizacja. Powstał on na podstawie wspólnej decyzji premierów rządów Czech, Polski, Słowacji i Węgier w czerwcu 2000 roku. Fundusz ma swoją siedzibę w Bratysławie. Zadaniem Funduszu jest promowanie i zachęcanie do bliższej współpracy między krajami Grupy Wyszehradzkiej poprzez wspieranie finansowe wspólnych projektów kulturalnych, naukowych i edukacyjnych, wymianę młodzieży, współpracę transgraniczną oraz w dziedzinie promocji turystycznej.

 

Aktualne informacje na temat Polskiej Prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych – http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/grupa_wyszehradzka/polska_prezydencja_w_grupie_wyszehradzkiej_2016_2017/;jsessionid=112F1BB9E49FCA72D423B46EC387875F.cmsap1p

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry