Ministerstwo Sportu i Turystyki Polsko-Białoruska Grupa Robocza ds. Turystyki - Unia Europejska -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Unia Europejska

19.05.2016

Polsko-Białoruska Grupa Robocza ds. Turystyki

20 maja 2016 r. pod wspólnym przewodnictwem Dawida Laska, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Michaila Portnoy, wiceministra sportu i turystyki Republiki Białorusi odbyło się VIII posiedzenie Polsko-Białoruskiej grupy roboczej ds. turystyki w Augustowie.

Podczas posiedzenia poruszono kwestie związane z intensyfikacją wymiany turystycznej pomiędzy Polską a Białorusią. Obie strony wyraziły zainteresowanie wymianą dobrych praktyk oraz podejmowaniem działań na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego pomiędzy Polską a Białorusią.

Także dziś odbyła się również IX edycja Konferencji pt. „Kanał Augustowski – szlak turystyczny łączący Wschód z Zachodem. Rozwój i promocja transgranicznego produktu turystycznego”. Równocześnie w Augustowie odbyło się II Polsko-Białoruskie Forum Turystyczne. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki a jej organizacja była możliwa dzięki wsparciu w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2016 rok.

- Konferencja stanowi  możliwość do nawiązania i umocnienia międzynarodowych kontaktów gospodarczych i rozwijania turystyki oraz dynamizację rozwoju wyjątkowego produktu turystycznego jakim jest „Kanał Augustowski”- podkreślił minister Dawid Lasek.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele  instytucji,  samorządów, mediów i branży polskiej i białoruskiej.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry