Ministerstwo Sportu i Turystyki Poprawa jakości miejsc pracy, praktyk zawodowych i staży w sektorze turystyki w Europie - Unia Europejska -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Unia Europejska

11.04.2016

Poprawa jakości miejsc pracy, praktyk zawodowych i staży w sektorze turystyki w Europie

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków mające poprawić  jakość miejsc pracy, praktyk zawodowych i staży w sektorze turystyki w całej UE (Enhancing quality jobs, apprenticeships and traineeships in the tourism sector across Europe).

Termin składania wniosków upływa 9.VI.2016

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Komisji Europejskiej.

Pytania dotyczące zaproszenia do składania wniosków należy kierować na adres: GROW-CFP-16218-SPOT@ec.europa.eu

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry