Ministerstwo Sportu i Turystyki Wsparcie UE dla transnarodowych produktów turystycznych - Unia Europejska -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Unia Europejska

10.01.2016

Wsparcie UE dla transnarodowych produktów turystycznych

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w zakresie zdywersyfikowania oferty turystycznej. Tematem przewodnim są międzynarodowe produkty turystyczne podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Termin składania wniosków upływa 15.III.2016

Ogólnym celem tego działania jest wspieranie tworzenia tematycznych szlaków turystycznych podwodnego dziedzictwa kulturowego. Wnioski mogą składać konsorcja stworzone przez minimum trzy podmioty z dwóch państw.

Pytania odnośnie konkursu można kierować na adres EASME-EMFF-calls@ec.europa.eu

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry