Ministerstwo Sportu i Turystyki Wspieranie umiędzynarodowienia unijnych podmiotów turystycznych - Unia Europejska -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Unia Europejska

05.05.2016

Wspieranie umiędzynarodowienia unijnych podmiotów turystycznych

Komisja Europejska opublikowała ogłoszenie o przetargu, którego przedmiotem jest Wspieranie umiędzynarodowienia unijnych podmiotów turystycznych, promowanie transeuropejskich produktów turystycznych oraz organizowanie spotkań na rzecz łączenia przedsiębiorstw (B2B) podczas targów międzynarodowych.

Termin składania wniosków upływa 31.V.2016

Ogólnym celem tego zamówienia jest przyczynienie się do zwiększenia napływu turystów z głównych rynków międzynarodowych (Chin, Indii, Azji oraz Ameryki Północnej i Południowej) do Unii Europejskiej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację 10 „spotkań na rzecz łączenia przedsiębiorstw (B2B)” z udziałem podmiotów turystycznych z UE oraz spoza UE, w szczególności MŚP, przy okazji najważniejszych międzynarodowych targów turystycznych. Spotkania B2B ułatwią przedsiębiorstwom europejskim, głównie MŚP, znajdowanie partnerów oraz oferowanie swoich produktów i usług na wymienionych powyżej rynkach międzynarodowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Komisji Europejskiej.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry