Ministerstwo Sportu i Turystyki XXII Zgromadzenie Ogólne UNWTO za nami! - UNWTO - Światowa Organizacja Turystyki -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

UNWTO - Światowa Organizacja Turystyki

16.09.2017

XXII Zgromadzenie Ogólne UNWTO za nami!

W dniach 11 – 16 września w Czengdu w Chinach odbyło się XXII Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO). Na czele polskiej delegacji w obradach uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Pan Dariusz Rogowski

  • fot. UNWTO/ Prezydium Zgromadzenia w trakcie obrad plenarnych
  • fot. UNWTO/ Podsekretarz Stanu Dariusz Rogowski w trakcie obrad plenarnych
  • fot. UNWTO/ Zdjęcie grupowe szefów delegacji
  • fot. UNWTO/ Nowy Sekretarz Generalny Zurab Pololikashvili chwilę po wyborze. Na zdjęciu ze swoim kontrkandydatem Walterem Mzembi z Zimbabwe

Zgromadzenie Ogólne UNWTO jest najwyższym organem statutowym organizacji obradującym raz na dwa lata. W tegorocznym Zgromadzeniu wzięło udział ponad 1300 delegatów, w tym oficjalne delegacje 132 państw członkowskich oraz liczni przedstawiciele członków stowarzyszonych i  afiliowanych reprezentujących branżę turystyczną.

Tegoroczne Zgromadzenie Ogólne miało historyczny charakter ze względu na przyjęcie pierwszej wypracowanej przez organizację konwencji międzynarodowej – Ramowej konwencji o etyce w turystyce, która została jednogłośnie przyjęta przez Zgromadzenie i przedłożona do podpisu państwom członkowskim. Konwencja ma pomóc we wdrożeniu podstawowych zasad etyki w sektorze turystyki, których stosowanie docelowo powinno zwiększyć jakość i bezpieczeństwo usług turystycznych. Konwencja wejdzie w życie po ratyfikacji przez co najmniej 10 państw.

Do innych ważnych decyzji podjętych przez Zgromadzenie należą:

- wybór nowego Sekretarza Generalnego na lata 2018-2021, którym został Pan Zurab Pololikashvili, obecny Ambasador Gruzji w Królestwie Hiszpanii i były minister ds. rozwoju gospodarczego Gruzji (poniżej na zdjęciu z Podsekretarzem Stanu Dariuszem Rogowskim). Obecny Sekretarz Generalny Pan Taleb Rifai, który zakończył drugą kadencję, został uhonorowany pamiątkowym medalem za wybitne zasługi dla rozwoju organizacji,

- przyjęcie do grona organizacji nowych członków stałych – Unii Komorów i Somalii. Tym samym liczba państw członkowskich wynosi obecnie 158.

- wybór kraju gospodarza kolejnego XXIII Zgromadzenia Ogólnego w 2019 r. – będzie nim Rosja (Sankt Petersburg).

- zatwierdzenie Planu Pracy i Budżetu na lata 2018-2019

- wybór gospodarzy i tematów uroczystych obchodów Światowego Dnia Turystyki: w 2018 odbędą się one na Węgrzech pod hasłem: „Turystyka a transformacja cyfrowa” (Tourism and the Digital Transformation), a w 2019 r. w Indiach pod hasłem „Turystyka i miejsca pracy  lepsza przyszłość dla wszystkich” (Tourism and Jobs: a better future for all)

W trakcie Zgromadzenia Ogólnego odbyły się również posiedzenia sześciu komisji regionalnych UNWTO, dwa posiedzenia Rady Wykonawczej, posiedzenia Światowego Komitetu Etyki w Turystyce, komitetu członków afiliowanych i innych ciał doradczych organizacji.

 

 

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry