Ministerstwo Sportu i Turystyki Deklaracja uczestników V Forum Turystycznego Państw Bałtyckich - Współpraca Bałtycka -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Współpraca Bałtycka

02.12.2012

Deklaracja uczestników V Forum Turystycznego Państw Bałtyckich

Uczestnicy V Forum Turystycznego Państw Bałtyckich (BSTF), które odbyło się w dniach 14-15 listopada 2012 r. w Rostocku, przyjęli Deklarację końcową.

Deklaracja końcowa przyjęta przez V FTPB dotyczy trzech zagadnień:

1. Udziału sektora turystycznego w zrównoważonym rozwoju regionalnym i jego znaczeniu dla realizacji strategii Europa 2020;

2. Priorytetów współpracy sektora turystyki w regionie Morza Bałtyckiego, w nadchodzących latach;

3. Zalecenia dla programów EWT 2014 - 2020 w regionie Morza Bałtyckiego.

Po raz pierwszy podmioty z sektora turystycznego RMB zajęły wspólne stanowisko w sprawie finansowania turystyki przez UE w tym regionie.

Kancelaria Stanu Meklemburgii-Pomorza Przedniego działając jako koordynator obszaru priorytetowego ds. turystyki w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego podejmuje  działania na rzecz opracowania ram współpracy międzynarodowej dla rozwoju turystyki. Współpracuje ona w tej sferze wspólnie z partnerami różnych szczebli i przedstawicielami administracji z krajów regionu Morza Bałtyckiego w tym Polski. Efektem tych wysiłków jest doprowadzenie do przyjęcia deklaracji końcowej V FTPB. Powodzenie tych działań w najbliższych latach zależeć będzie w dużej mierze od uzyskania odpowiedniego dostępu do finansowania na poziomie ponadnarodowym.

Więcej szczegółowych informacji na temat Forum i prezentacje są dostępne w linku: http://www.balticseatourism.net.

Pełny tekst Deklaracji V FTPB znajdziecie Państwo w linku: http://dl.tmv.de/declaration_5th_baltic_sea_tourism_forum.pdf.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry