Ministerstwo Sportu i Turystyki IX Forum Turystyczne Państw Bałtyckich (FTPB) w Pärnu/Estonia, 19-20 października 2016 r. - Współpraca Bałtycka -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Współpraca Bałtycka

22.12.2015

IX Forum Turystyczne Państw Bałtyckich (FTPB) w Pärnu/Estonia, 19-20 października 2016 r.

W dniach 19-20 października 2016 r. w Pärnu w Estonii odbędzie się IX Forum Turystyczne Państw Bałtyckich. Organizatorami forum są władze miasta Pärnu i Uniwersytetu w Tartu/Pärnu College. W organizację forum zaangażowani są również przedstawiciele Obszaru Polityki Turystyka w Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego i Organizacja Turystyczna Meklemburgii-Pomorza Przedniego, a także inne podmioty sektora turystyki.

Tematyka IX FTPB będzie się koncentrować na problematyce sezonowości i rozwoju zrównoważonej turystyki. W trakcie forum omawiane będą możliwości wprowadzenia innowacji i potencjał rozwojowy regionu Morza Bałtyckiego. Przygotowywany program wystąpień, paneli i warsztatów ma zapewnić uczestnikom dwa interesujące i owocne dni obrad. Ponadto przed i po forum zorganizowane zostaną wycieczki, które pozwolą zapoznać się uczestnikom z ofertą i usługami turystycznymi w Pärnu i okolicach.

Obecnie organizatorzy opracowują projekt programu i oczekują na propozycje wystąpień prezentujących dobre praktyki z dziedziny sezonowości turystyki i zrównoważonych rozwiązań, także spoza regionu Morza Bałtyckiego, które mogą przyczynić się do dobrego merytorycznego przygotowania forum. Zainteresowanych wygłoszeniem prezentacji prosimy o kontakt na adres: karol.biedrzycki@msport.gov.pl.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry