Ministerstwo Sportu i Turystyki Polska Prezydencja w Radzie Państw Morza Bałtyckiego - Współpraca Bałtycka -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Współpraca Bałtycka

30.06.2015

Polska Prezydencja w Radzie Państw Morza Bałtyckiego

1 lipca 2015 r. Polska po raz trzeci objęła roczne przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Jest to najważniejsza organizacja współpracy międzyrządowej w regionie Morza Bałtyckiego. Członkami są wszystkie państwa leżące nad Bałtykiem (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja), a także Islandia, Norwegia i UE.

Pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Państw Morza Bałtyckiego, Polska będzie koncentrować się na obszarach współpracy, wpisujących się w trzy nowe długofalowe priorytety RPMB uzgodnione w czerwcu 2014 r.: zrównoważony region dobrobytu, tożsamość regionalna oraz bezpieczny region. Celem Polski jest podjęcie dyskusji i konkretnych kroków w kierunku bardziej efektywnego zarządzania regionem, opierającego się na istniejących instytucjach i formatach współpracy, lecz przy większej ich harmonizacji – zgodnie z dokumentami programowymi Rady.

Również w okresie lipiec 2015 - czerwiec 2016 Polska będzie przewodniczyć pracom Narodowych Punktów Kontaktowych Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Podjęte zostaną działania w kierunku koordynacji prac i maksymalnej synergii pomiędzy formatami współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. 

Bieżące informacje nt. priorytetów oraz przebiegu prezydencji można znaleźć na stronie: www.baltyk.msz.gov.pl.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry