Ministerstwo Sportu i Turystyki V Forum Turystyczne Państw Bałtyckich - Współpraca Bałtycka -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Współpraca Bałtycka

18.11.2012

V Forum Turystyczne Państw Bałtyckich

W dniach 14-15.11.2012 r. w Rostoku (Niemcy) odbyło się V Forum Turystyczne Państw Bałtyckich nt. Współpraca turystyczna w UE w okresie nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

W Forum uczestniczyło 118 osób z Niemiec, Danii, Rosji, Finlandii, Szwecji, Litwy, Łotwy, Estonii i Polski, w tym przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za politykę turystyczną i rozwój turystyki na szczeblu krajowym z państw Regionu Morza Bałtyckiego i instytucji turystycznych RMB. Ponadto uczestnikami forum byli: przedstawiciele Światowej Organizacji Turystyki – UNWTO i Komisji Europejskiej, przedstawiciele firm realizujących projekty priorytetowe z obszaru turystyki oraz naukowcy i praktycy.Z Polski uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Polskiej Organizacji Turystycznej, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Urzędu Miasta Gdyni, Parku Krajobrazowego Puszczy Romnickiej, Pomorskiego Stowarzyszenia Wspólna Europa oraz Ametysth Hotels Group

W trakcie forum omówiono:

  • wkład turystyki w rozwoju gospodarczym Regionu Morza Bałtyckiego w aspekcie strategii Europa 2020 oraz
  • perspektywy bliższej współpracy podmiotów z sektora turystycznego w okresie nowej perspektywy finansowej UE 2014 - 2020.

Dokonano prezentacji projektów takich jak Wonderful Copenhagen, Agora 2.0, INFACTO, Baltic Museums 2.0- Plus wdrażanych w trakcie obecnej perspektywy finansowej.

Przedstawiciel Światowej Organizacji Turystyki, dokonał prezentacji turystyki jako istotnego czynnika rozwoju gospodarczego w Regionie Morza Bałtyckiego i w Europie. Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO) UE przedstawił miejsce turystyki w programach funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020 oraz prezentacji projektu Seed Money Facility, z którego będą finansowane projekty flagowe na etapie przygotowania. Przedstawiciele województwa pomorskiego przedstawili informację nt. międzynarodowego marketingu turystycznego  i praktycznego podejścia do rynku w RMB jako atrakcyjnej i spójnej  destynacji oraz wzięli udział w panelu nt. łączenie wysiłków w celu rozwoju klastrów turystycznych w RMB.

Na Forum przyjęto deklarację dotyczącą obszaru współpracy w najbliższej perspektywie.

Informacje dotyczące forum ukażą się na stronie:www.balticseatourism.net.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry