Ministerstwo Sportu i Turystyki Nowe przepisy z zakresu turystyki - Prawo -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Prawo

06.06.2018

Nowe przepisy z zakresu turystyki

Szkolenie dla przedstawicieli branży spotkań

29 maja 2018 r. na PGE Narodowym, odbyło się szkolenie dotyczące nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych zorganizowane przez magazyn o tematyce branży spotkań THINK MICE we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Nowe regulacje wejdą w życie 1 lipca.

Na przestrzeni ostatnich tygodni Ministerstwo Sportu i Turystyki zorganizowało dla branży turystycznej szereg szkoleń dotyczących ustawy. Wyjaśnień udzielał pan Dominik Borek – Główny Specjalista, ds. legislacji w Departamencie Turystyki w MSiT.

Pozostałe szkolenia odbyły się między innymi w:

 • Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach;
 • Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy;
 • Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu;
 • Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu;
 • Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie;
 • Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie; 
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddział w Krakowie;
 • Europejskim Centrum Konsumenckim;

oraz m.in podczas następujących wydarzeń:

 • Międzynarodowe Targi Turystyczne „Glob” w Katowicach 2018;
 • Think Mice MUSHUP 2017;
 • Tour Salon Poznań 2018;
 • XXIII Targi – Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR, Hala Expo-Łódź;
 • Webinar przy współpracy z PZOT i OSAT;
 • Think Mice 2018.

Ministerstwo Sportu i Turystyki składa serdeczne podziękowania dla wszystkich współorganizatorów oraz uczestników szkoleń.

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych została uchwalona przez Sejm 24 listopada 2017 roku, a opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. Poz. 2361) 18 grudnia 2017 roku. Zapisy ustawy będą obowiązać od 1 lipca 2018 r. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku usług turystycznych, w państwach członkowskich Unii Europejskiej, oznacza to, że zasady oraz przepisy dotyczące prowadzenia biznesu będą takie same.

Ustawa skierowana jest do wszystkich podmiotów organizujących imprezy turystyczne, a także podróżnych, którym naniesione zmiany mają zapewnić poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Akt prawny nawiązuje m.in. do zabezpieczeń przed skutkami niewypłacalności przez organizatorów różnego rodzaju usług i imprez turystycznych.

Jeden z zapisów przedmiotowej ustawy wspomina również o nowej grupie podmiotów, którymi są przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych. Według zapisów ustawy zostaną oni objęci przepisami podobnymi do tych, którymi objęci są organizatorzy turystyki.

Ustawa porusza także kwestię wprowadzenia wyłączeń spod zakresu stosowania ustawy. Oznacza to, iż ustawa nie będzie dotyczyć imprez turystycznych trwających krócej niż 24 godziny (chyba, że będą obejmować nocleg), wyjazdów organizowanych okazjonalnie w celach niezarobkowych, a także podróży służbowych, które organizowane będą na podstawie umowy generalnej.

Istotną zmianą sprzyjającą zarówno turystom, jak i przedsiębiorcom będzie stworzenie nowego systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję przedsiębiorców turystycznych, który przyczyni się do sprawnego pozyskiwania wiedzy z zakresu usług turystycznych.

Opisane wyżej zmiany są tylko częścią zapisów nowej Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Wszystkie inne informacje oraz treść całej ustawy znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej informacji na temat ustawy:

https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/prawo/7635,Ustawa-o-imprezach-turystycznych-i-powiazanych-uslugach-turystycznych-oraz-akty-.html

do góry