Ministerstwo Sportu i Turystyki Sprostowanie dot. artykułu Rzeczpospolitej „Jak resort turystów w Niemczech liczył” - Rynek turystyczny -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Rynek turystyczny

Sprostowanie dot. artykułu Rzeczpospolitej „Jak resort turystów w Niemczech liczył”

Absolutnie nie zgadzamy się z treścią artykułu i wskazujemy, że nie jest on zgodny z prawdą. W artykule dokonano bowiem interpretacji badań w oparciu o wybrane fakty, a nie w oparciu o całość zaprezentowanych przez MSiT wyników badań „Turystyka w Polsce 2015”. 

Dokonano także odczytu statystyk w sposób dowolny i nieznajdujący potwierdzenia w faktycznych wynikach badań, przedstawionych przez MSiT.

Ministerstwo Sportu i Turystyki w przeprowadzaniu badań dotyczących ruchu turystycznego ma zupełnie inne założenia niż poszczególne biura podróży. Jako resort odpowiedzialny za politykę turystyczną, na wyjazdy Polaków oraz na przyjazdy do Polski gości zza granicy, patrzymy w sposób całościowy i globalny, biorąc pod uwagę międzynarodowe wytyczne i regulacje. W związku z tym wyników badań przeprowadzonych przez MSiT  nie można porównać z cytowanymi wynikami badań przeprowadzonych przez biura podróży, bowiem zakres i obszar badań nie pokrywają się.

W ulotce informacyjnej „Turystyka w Polsce w 2015 roku” zostały przywołane dwie definicje: cudzoziemca (odwiedzającego), obejmującego turystów i odwiedzających jednodniowych (beznoclegowych). Definicje są zgodne z metodologią Unii Europejskiej w dziedzinie statystyki turystyki. Obecną podstawą prawną w tym zakresie jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE.

W danym rozporządzeniu znajduje się definicja turystyki, która „oznacza czynności odwiedzających, którzy podejmują podróż do głównego miejsca docelowego położonego poza ich zwykłym otoczeniem, na okres krótszy niż rok, w dowolnym głównym celu, w tym w celu służbowym, wypoczynkowym lub innym celu osobistym, innym niż zatrudnienie przez podmiot miejscowy dla odwiedzanego miejsca”. W związku z tym wyjazdy liczone w ramach statystyki nie dotyczą tylko wyjazdów stricte wypoczynkowych. W strukturze przyjazdów według celów w 2015 roku dominują przyjazdy w celu odwiedzin, potem służbowe, a turystyczny cel jest dopiero na trzecim miejscu. Dlatego właśnie, badania całościowe są potrzebne i ważne, aby monitorować udział przyjazdów z celem turystycznym w całej strukturze przyjazdów do Polski.

Dane prezentowane w ulotce informacyjnej pochodzą z różnych opracowań statystycznych, np. roczników statystycznych GUS–u. Informacje dotyczące ruchu turystycznego przyjazdowego i wyjazdowego oraz krajowego są oszacowaniami na podstawie wyników badań statystycznych prowadzonych m.in. przez ministra właściwego ds. turystyki.

Zwracamy również uwagę, że autorka tekstu w pytaniach przesłanych do Ministerstwa Sportu i Turystyki:

- co to jest za Instytut Turystyki (jest wiele podmiotów o tej nazwie). Czy to prywatna firma czy wydział przy uczelni? Czy MSiT ma z nimi podpisaną umowę? Jeśli tak jaką i na co?

- Activ Group-o jaką firmę chodzi? Proszę podać od ilu lat Active Group pracuje dla MSiT, proszę podać wartość umów na każdy rok i na co są to zlecenia. Czy spółka robi badania? A jeśli tak na jakiej grupie. Czy MSiT wybiera firmę w przetargu a jeśli tak to jaka jest to jego forma?

- proszę podać ile w sumie kosztowało opracowanie „Turystyka w Polsce 2015”.

nie podjęła tematu artykułu, co uniemożliwiło odpowiedź na zarzuty w nim postawione.

Jednostronna i nieuczciwa interpretacja badań „Turystyka w Polsce 2015” opublikowana na łamach Rzeczpospolitej jest niedopuszczalna.

W związku z tym zwracamy się do dziennika Rzeczpospolita o sprostowanie artykułu „Jak resort turystów w Niemczech liczył”, autorstwa pani Izabeli Kacprzak opublikowanego 17.06.2016 roku.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
do góry