Ministerstwo Sportu i Turystyki Turystyczny Fundusz Gwarancyjny przyjęty przez Radę Ministrów - Rynek turystyczny -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Rynek turystyczny

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, przedłożony przez ministra sportu i turystyki. To pierwszy, bardzo ważny krok w drodze do wejścia w życie dokumentu.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ma stanowić II filar bezpieczeństwa dla Polaków wyjeżdżających, za pośrednictwem touroperatorów, na wymarzony urlop za granicę. Fundusz będzie funkcjonował w formie wyodrębnionego rachunku bankowego – prowadzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dodatkowe środki na nim zgromadzone zabezpieczą turystów w przypadku niewypłacalności biura podróży, a to m.in. oznacza bezpieczny powrót do kraju.

Po wejściu w życie nowych przepisów biuro podróży będzie odprowadzać od każdej wycieczki niewielką kwotę do Funduszu. Szacuje się, że będzie to 15 lub 10 zł – w zależności od celu podróży. Dokładna wysokość składki będzie zależała od sytuacji w Funduszu i będzie ustalana rozporządzeniem. Jeśli w Funduszu zostanie zgromadzonych wystarczająco dużo środków, składki będą niższe. Z naszych badań wynika, że klienci są skłonni dopłacić taką niewielką kwotę, by poczuć się bezpieczniej ­– mówi wiceminister Dawid Lasek

Zaproponowaliśmy jako Ministerstwo rozwiązania, które wzmocnią system zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, co przełoży się na bezpieczeństwo klientów biur podróży. Dziękuję zespołowi za pracę nad tą ustawą – dodaje minister Witold Bańka.

Część przepisów zacznie obowiązywać już 14 dni od publikacji nowelizacji w dzienniku ustaw. W razie bankructwa biura Fundusz będzie mógł zaciągnąć zobowiązanie i pokryć ewentualne roszczenia turystów.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
do góry