Ministerstwo Sportu i Turystyki O sporcie i turystyce podczas II posiedzenia Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

O sporcie i turystyce podczas II posiedzenia Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego

10.07.2019

Od 2018 roku rynek chiński pozostaje najważniejszym azjatyckim rynkiem w zakresie turystyki przyjazdowej do Polski

8 lipca 2019 r. w Warszawie odbyło się II posiedzenie Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego. Obradom Komitetu współprzewodniczyli minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Czaputowicz oraz przybyły z wizytą do Polski Wang Yi, minister spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej. Udział w obradach Komitetu wzięli przedstawiciele kilkunastu ministerstw oraz instytucji państwowych z obu krajów. Ministerstwo Sportu i Turystyki reprezentowały Joanna Żukowska-Easton, dyrektor Biura Ministra oraz Ewa Pawlak-Lewandowska, dyrektor Departamentu Turystyki.

Rozmowy poświęcone były dotychczasowym osiągnięciom, bieżącym wyzwaniom i planom dalszej współpracy polsko-chińskiej w wymiarze politycznym, gospodarczym, naukowo-technicznym. We Wspólnych Konkluzjach obie strony zwróciły m.in. uwagę na rosnący ruch lotniczy między Europą i Azją oraz wyraziły poparcie dla działań na rzecz rozbudowy bezpośrednich połączeń lotniczych między Polską i Chinami.

Bazując na istotnym wzroście wymiany turystycznej, obie strony zdecydowały o dalszym wspieraniu współpracy w tej dziedzinie, podkreślając znaczenie trwałego wzrostu przepływu turystów oraz zachęcając wszystkie zaangażowane podmioty do włączenia się w tworzenie wysokojakościowych i atrakcyjnych produktów turystycznych, zwłaszcza w zakresie turystyki miejskiej i kulturowej. Obie strony zdecydowały także o kontynuacji wsparcia dla współpracy między organizacjami turystycznymi oraz ich udziału w targach turystycznych organizowanych w Polsce i w Chinach.

Należy podkreślić, że od 2018 roku rynek chiński pozostaje najważniejszym azjatyckim rynkiem w zakresie turystyki przyjazdowej do Polski. Obie strony wyraziły również zadowolenie z zacieśnienia kontaktów między naszymi krajami w obszarze sportu, czego wyrazem jest kwietniowa wizyta Ministra Witolda Bańki w ChRL, podczas której szef resortu miał okazję wizytować obiekty olimpijskie w Pekinie. Wizyta stanowiła doskonałą okazję do wymiany informacji i dobrych praktyk na wysokim szczeblu, szczególnie w kontekście organizowanych przez Chiny Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich, które odbędą się w 2022 roku.

Strona polska podkreśliła, że Chiny są dla nas atrakcyjnym partnerem, posiadającym znaczne doświadczenie w zakresie organizacji imprez sportowych na najwyższym szczeblu mistrzowskim. Ponadto obie strony wyraziły nadzieję na bliską i owocną współpracę w ramach ścisłego kierownictwa Światowej Agencji Antydopingowej po objęciu z dniem 1 stycznia 2020 roku funkcji przewodniczącego przez Ministra Bańkę oraz funkcji wiceprzewodniczącej WADA przez panią Yang Yang.

Strona polska wyraziła nadzieję na udział przedstawicieli Państwowego Urzędu ds. Sportu w Światowej Konferencji Antydopingowej, która odbędzie się w Katowicach w listopadzie tego roku oraz zadeklarowała gotowość do podjęcia współpracy z Chinami w zakresie szkolenia zawodników. Poprzednie spotkanie Komitetu miało miejsce w Pekinie w 2015 r.

 

fot. Gabriel Piętka / MSZ

  • O sporcie i turystyce podczas II posiedzenia Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego
do góry