Ministerstwo Sportu i Turystyki Praca badawcza Losy absolwentów szkół i uczelni kształcących kadry dla turystyki - Kształcenie i szkolenie -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kształcenie i szkolenie

12.01.2015

Praca badawcza Losy absolwentów szkół i uczelni kształcących kadry dla turystyki

Badanie realizowane jest w ramach monitorowania efektywności procesu kształcenia kadr dla turystyki na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym Jest to jedno z priorytetowych zadań Departamentu Turystyki umieszczone w programach rozwoju sektora turystyki w Polsce.

 Raport obejmuje:

Losy zawodowe absolwentów:

– kontynuacja nauki z uwzględnieniem kierunku i specjalności,

– podjęcie pracy,

– bezrobocie.

 Analizę zatrudnienia w poszczególnych zawodach:

– sposób pozyskania pracy,

– forma zatrudnienia (rodzaj umowy o pracę),

– miejsce pracy (lokalizacja: region, kraj – zagranica),

– sprawdzenie zgodności zatrudnienia z przygotowaniem zawodowym.

 Ocenę kompetencji z punktu widzenia absolwentów:

– znajomość języków obcych (ilość i jakość),

– ocena umiejętności praktycznych.

Ocenę pracodawców przygotowania do pracy zawodowej zatrudnionych absolwentów.

Informację nt. wiedzy pracodawców dotyczącej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Analizę oferty edukacyjnej z uwzględnieniem liczby uczniów/słuchaczy i absolwentów.

Poniżej zamieszczamy także poprzednią edycję badania.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry